Humans

Inżynier 2.0

Inżynierowie i projektanci, którzy „wymyślają przyszłość lotnictwa”, zebrali się na corocznym wydarzeniu, które honoruje najbardziej znaczące osiągnięcia i oferuje postmodernistyczne spostrzeżenia.

Apr 2023

Engineering Recognition Day (ERD) to wydarzenie, podczas którego inżynierowie i projektanci Avio Aero i GE są honorowani za wybitne osiągnięcia w poprzednim roku, według określonych kategorii, w tym: „mentoring techniczny”, „młody inżynier”, a także „doskonałość naukowo-technologiczna” oraz „materiały i produkcja”. Jest to przegląd z nagrodami i nominacjami. Ponadto jest to wydarzenie o charakterze networkingowym i konferencyjnym, podczas którego ponad 750 profesjonalistów działających w Europie zebrało się, aby świętować sukces i spojrzeć na wyzwania przyszłości.

W trakcie wydarzenia przemówienia inaugurujące edycję 2023 wygłoszone przez dwóch gości specjalnych usłyszeli wszyscy zebrani razem i online koledzy inżynierowie z Polski, Czech i Włoch: rektora Politecnico di Torino - Guida Saracco, oraz założyciela i CEO firmy X-nano, nanotechnologii dla transformacji energetycznej - Paola Muttiego.

W obecności profesjonalistów z biur włoskich, polskich i czeskich, obaj prelegenci nakreślili profil inżyniera dzisiejszego i przyszłego: Inżynier 2.0. Ten profesjonalista jest wysoce kompetentny, wyspecjalizowany w swojej dyscyplinie, w kwestiach technicznych, a w dzisiejszym ciągle zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie musi mieć holistyczne podejście do otaczającego go świata. Jest to profesjonalista, który również często obserwuje i zajmuje się czymś, co może wydawać się najbardziej odległe od nauki i techniki: humanistyczną stroną wiedzy, która nie jest często dogłębnie badana w tradycyjnym kształceniu naukowym.

Guido Saracco, dean of Politecnico di Torino.

W swoim przemówieniu rektor Saracco podkreślił, jak dzisiejsi studenci na Politecnico mają wielką szansę na naukę i rozwój w sposób inny niż w przeszłości. Jest to możliwe dzięki kursom, które mają innowacyjną strukturę i coraz bardziej zróżnicowane środowisko międzynarodowe. Inżynierowie jutra muszą doświadczyć pewnego skażenia ze strony kolegów z wydziałów humanistycznych. To właśnie z wymiany i różnorodności rodzą się najlepsze rozwiązania i propozycje.

„W ten sposób tworzysz również swój rozwój zawodowy” - powiedział Saracco, zwracając uwagę na to, że istnieje potrzeba, aby młodzi inżynierowie zajmowali się problemami ramię w ramię z psychologami, semiologami i filologami, łącząc różne zawody i powołania nawet w ramach zespołów technicznych.

Wzmocnienie powiązań z przedsiębiorstwami również pozostaje kluczowe: obecnie istnieją bardzo złożone projekty, dla których przedsiębiorstwa proponują konkretne problemy i wymagają równie konkretnych (jak również innowacyjnych) rozwiązań, które tylko tzw. zespoły międzyfunkcyjne, obejmujące różne profile, są w stanie rozwiązać poprzez wymianę i dyskusję. Te techniki trudno wyrazić pracując jak dawniej, w wodoszczelnych komorach.

Paolo Mutti, CEO of X-nano.

„To była prawdziwa przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu Avio Aero”, powiedział Paolo Mutti z X-nano, „i naprawdę doceniłem możliwość porozmawiania z tą dużą grupą inżynierów o moim długim doświadczeniu zawodowym, sukcesach i porażkach. I omówienia tego, co moim zdaniem jest dziś prawdziwą rolą inżyniera: dalsze podejmowanie decyzji w bardzo złożonych sytuacjach, zawsze w oparciu o dostępne dane. Bardzo zależało mi też na podkreśleniu, jak bardzo profesjonaliści muszą wierzyć we własne środki. Ich szkolenie zapewnia im solidne podstawy, dzięki którym mogą poradzić sobie z każdym problemem lub krytycznym zagadnieniem, zarówno o charakterze inżynierskim, jak i innym”.

Paolo Mutti chciał również wyrazić swoje uznanie, okazane przez wielu obecnych kolegów, dla wystąpienia rektora Politecnico di Torino, ponieważ „słowa rektora Saracco o Inżynierze 2.0 były dla mnie bardzo interesujące. Świat, w którym dziś żyjemy, bardzo różni się od tego sprzed zaledwie kilku lat. Potrzebny jest nowy inżynier, taki, który jest „jak gąbka”, ciekawy, gotowy do obcowania z ludźmi pochodzącymi ze środowisk nawet odmiennych od inżynierskich. Ponadto, aby rozwiązać nowe i złożone problemy, takie jak wodór lub baterie, z którymi stykamy się na co dzień w naszych start-upach”.

Warto zwrócić uwagę na to, jak ta edycja 2023 ERD powraca osobiście po przerwie z ostatnich dwóch lat. „Zdecydowanie miło jest wrócić do «prawdziwych» relacji, składających się ze spojrzeń i uścisków dłoni. Tak bardzo brakowało nam tego w ostatnich latach” - podkreślała Stefania Latorre, Engineering Lean Operations & Quality Leader oraz serce i dusza organizacji wydarzenia.

The Engineering team in Prague.

Na koniec odbyło się tradycyjne wręczenie nagród dla zespołów lub poszczególnych kolegów, którzy wyróżnili się zaangażowaniem i osiągnięciami. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyły się „śmieszne nagrody”. Te „nowe” (nieformalne i lekkie) nagrody zostały wręczone, po przeprowadzeniu ankiety wśród wszystkich inżynierów Avio Aero, w celu zidentyfikowania ich kolegów w firmie, którzy wyróżnili się „zabawnymi i osobliwymi umiejętnościami”. Jakieś przykłady? Ci, którzy „słyną” z tonu głosu podczas spotkań lub ci, którzy biją wszelkie rekordy w ilości (zbyt dużej?) organizowanych przez siebie spotkań.

„Chcę podziękować dwóm bardzo mile widzianym gościom, którzy pozwolili nam porozmawiać i spojrzeć na naszą rolę jako inżynierów w perspektywie, dziś i w przyszłości, poza granicami naszej firmy. Te dwa wystąpienia bardzo się wszystkim podobały. I oczywiście dziękuję kolegom, którzy wzięli udział w ERD 2023 w tym dniu świętowania i dzielenia się. Jesteśmy gotowi do podjęcia nowych wyzwań, przed którymi stoimy: uruchomiliśmy wiele nowych programów, które wybiegają w przyszłość latania. 2023 będzie piękny” - podsumował Giorgio Abrate, Engineering General Manager Avio Aero.