Invent

LEAN w działaniu

Tygodnie pełnego zanurzenia w kulturze Lean dla zespołów Avio Aero, od Leadership Kaizen Week, w który zaangażowało się ponad 250 osób w pięciu lokalizacjach, po Shinji Week w jego drugiej edycji.

Jul 2022

Dla kultury Lean Kaizen to działanie, dzięki któremu słabości stają się mocnymi stronami poprzez doskonalenie wynikające z obserwacji i współpracy ludzi. Po raz pierwszy fabryki Avio Aero w Bielsku Białej (Polska), Borgaretto, Brindisi i Rivalta (Włochy) oraz Pradze (Czechy) zostały zaangażowane we wspólne działanie - specjalny Tydzień Kaizen w dniach od 6 do 12 czerwca - w którym operatorzy, kierownictwo, technicy i wszyscy eksperci ds. Lean próbowali swoich sił w projektach wspierających priorytety firmy, wchodząc bezpośrednio do fabryki. W skład linii operacyjnych wchodziły sale specjalistyczne oraz laboratoria.

Szczególną cechą Leadership Week GE jest „synchronizacja”, co oznacza, że w tym samym przedziale czasowym, w różnych zakładach na całym świecie, GE pozwala pracownikom praktykować kaizen. Dla Avio Aero ta możliwość była jak iskra, która rozpaliła zespoły z różnych funkcji biznesowych, ożywiając ich pracę zespołową i zachęcając do poczucia głębokiego ponownego połączenia, przełamując odległości geograficzne i bariery językowe.

Gdybyśmy chcieli poszukać sportowego porównania, można by postrzegać kaizen jako taniec lub pływanie synchroniczne: tutaj każda osoba wnosi swój udział, ze wspólnymi i skoordynowanymi rytmami i ruchami jednocześnie. Odbywa się to jednak z ogromną inspiracją, jaką jest świadomość, że nie jesteśmy sami, a raczej jesteśmy częścią większego mechanizmu, który w pełni realizuje się ostatniego dnia, gdzie wszyscy bierzemy udział w raporcie mówiącym o naszych wynikach i postępach.

An image of the Lean workout during the week at Avio Aero Bielsko Biala site (Poland).

Podczas tygodnia Kaizen poruszono kwestie priorytetowe i KPI dla sukcesu biznesowego firmy, a każdy zespół wniósł ogromny wkład, stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

Priorytetem zespołów było bezpieczeństwo i ergonomia stanowisk pracy, co zaowocowało aż 126 pomysłami na usprawnienie miejsca pracy pod kątem standardów bezpieczeństwa, z których większość została wdrożona już w trakcie tygodnia.

Tylko w tym ćwiczeniu suma wszystkich wkładów ze wszystkich obszarów osiągnęła wartość redukcji 682 000 USD w WIP (średni czas przetwarzania), co odpowiada około 500 dniom czasu realizacji (liczba ta definiuje dni, w których produkt osiąga stan końcowy, i w tym przypadku została zagregowana makroskopowo w wielu NP i procesach). Dodatkowo uzyskaliśmy łączną oszczędność metrów przebytych przez nasze materiały w wysokości 4810 KM/rok. Ostatecznie zgłoszono 12 pomysłów na poprawę jakości i uratowano 58 drzew przed wylesieniem w celu produkcji papieru.

A team in Rivalta plant works at the Lead time reduction in service area, with Functional Leaders engaged.

W rzeczywistości zespoły Avio Aero specjalizujące się w Lean pracowały niestrudzenie przez ostatnie 3 miesiące, aby stworzyć warunki, dzięki którym inne zespoły z różnych funkcji biznesowych mogły skupić się bezpośrednio na proponowaniu i wdrażaniu usprawnień, bez konieczności tracenia czasu na poszukiwanie brakujących informacji w ciągu tygodnia, a zamiast tego zapewniając gromadzenie danych wspierających niezbędne decyzje, które można było podjąć w ciągu kilku dni. Było to możliwe dzięki schematowi pracy wstępnej zaplanowanej według ustalonej metody.

Podczas tygodnia Kaizen kierownictwo Avio Aero było aktywnie zaangażowane w pracę zespołów, odkładając na tydzień role zawodowe i rutyny, praktykując genba - zgodnie z japońską definicją, spacer po miejscu, w którym odbywają się procesy produkcyjne - i odkrywając na nowo coraz to nowe szczegóły, które tworzą ciągły obraz naszej transformacji.

Genba walk inside the Prague plant, with the senior leadership in front of machines.

To jest właśnie duch genba, czyli umiejętność słuchania, rozumienia i postrzegania rzeczywistości, bez ingerencji i transpozycji: to wychodzenie na zewnątrz, by poznawać i obserwować miejsca, w których wykonuje się pracę, dotykając i postrzegając własnymi oczyma. W swojej niezwykłej prostocie genba nigdy nie przestaje uczyć nas czegoś nowego.

W ostatnich tygodniach, w innym zakładzie, w Pomigliano również odbył się Tydzień Shingijutsu: model kaizen zaproponowany przez pionierów Lean (firma Shingijutsu Global Consulting). Zgodnie z tym modelem „ciągły Kaizen” jest odpowiedzią na identyfikację i rozwiązanie początkowych problemów napotkanych w procesie lub obszarze pracy.

The Sensei speaking during the Shingijutsu week in Avio Aero Pomigliano.

Drugi rok z rzędu nasz zakład został wybrany do goszczenia japońskich sensei i pracy u ich boku w celu nauki transformacji i pokonywania ograniczeń. Ponadto to samo doświadczenie zostanie przeniesione tej jesieni do drugiego dużego włoskiego zakładu Avio Aero w Brindisi.

Energia, jaką emanują takie tygodnie, jest nieporównywalna; pozwala ona wielu innym kolegom wnieść namacalny wkład w doskonalenie (nawet jeśli nie są bezpośrednio przy linii produkcyjnej), ponieważ udaje się zjednoczyć ludzi, zwiększając ich zdolność do przyjmowania i wprowadzania zmian, a tym samym wzbogacając ich doświadczenie.