Invent

LEAN VÝROBA v akci

Týdny plného zapojení do kultury štíhlé výroby pro týmy Avio Aero, od Týdnu vůdčích schopností Kaizen, do kterého se zapojilo více než 250 lidí na pěti různých místech, až po druhý ročník události Shinji Week.

Jul 2022

V kultuře štíhlé výroby představuje Kaizen akt, při kterém se slabé stránky stávají silnými stránkami na základě zlepšení, která jsou výsledkem pozorování a spolupráce lidí. Továrny Avio Aero v Bielsko Biale (Polsko), Borgarettu, Brindisi a Rivaltě (Itálie) a v Praze (Česká republika) se poprvé zapojily do společné aktivity – speciálního týdne Kaizen, který se konal od 6. do 12. června a kterého se zúčastnili operátoři, management, technici a všichni odborníci na štíhlou výrobu, kteří si vyzkoušeli práci na projektech za účelem podpory priorit společnosti přímo v továrně. Provozní linky zahrnovaly specializované místnosti a laboratoře.

Zvláštností Týdne vůdčích schopností GE je „synchronizace“, to znamená, že ve stejném časovém intervalu v různých továrnách po celém světě umožňuje GE lidem praktikovat kaizen. Pro společnost Avio Aero byla tato příležitost jako jiskra, která zažehla vášeň týmů z různých oddělení, oživila jejich týmovou práci a podpořila jejich hluboké propojení pomocí překonání geografických vzdáleností a jazykových bariér.

Pokud bychom chtěli hledat sportovní přirovnání, mohli bychom si kaizen představit jako tanec nebo synchronizované plavání: každý jednotlivec přispívá celku svým vlastním zapojením, společným a koordinovaným rytmem a pohyby. To se však děje s obrovskou inspirací a vědomím toho, že nejsme sami, ale jsme součástí většího mechanismu, který se plně realizuje v poslední den, kdy se všichni účastníme přednesu zprávy o našich výsledcích a pokroku.

An image of the Lean workout during the week at Avio Aero Bielsko Biala site (Poland).

Během týdne Kaizen byly řešeny prioritní problémy a klíčové ukazatele výkonnosti pro obchodní úspěch společnosti. Každý tým přišel se svým vlastním příspěvkem, přičemž bezpečnost byla na prvním místě.

Týmy se prioritně zaměřily na bezpečnost a ergonomii pracovních míst, což vedlo k celkem 126 nápadům na zlepšení pracovních prostor se zaměřením na bezpečnostní standardy, z nichž většina byla realizována již během samotného týdne.

Během cvičení dosáhl součet všech příspěvků ze všech oblastí hodnoty snížení WIP (průměrná doba zpracování) ve výši 682 000 USD, což odpovídá přibližně 500 dnům zpoždění (tento údaj definuje dny, ve kterých produkt dosáhne realizace, a zde byl agregován makroskopicky napříč více NP a procesy). Navíc jsme získali celkovou úsporu metrů ujetých našimi materiály s hodnotou 4810 km/rok. Nakonec bylo předloženo 12 nápadů na zlepšení kvality a bylo zachráněno 58 stromů před pokácením pro výrobu papíru.

A team in Rivalta plant works at the Lead time reduction in service area, with Functional Leaders engaged.

Týmy společnosti Avio Aero specializující se na proces štíhlé výroby totiž v uplynulých třech měsících neúnavně pracovaly na vytvoření takových podmínek, aby se ostatní týmy z různých podnikových oddělení mohly soustředit přímo na navrhování a realizaci zlepšení, aniž by musely ztrácet čas hledáním chybějících informací, ale místo toho mohly zajišťovat sběr dat na podporu potřebných rozhodnutí, která tak bylo možné učinit během několika dnů. To bylo možné díky předem zpracovanému pracovnímu schématu naplánovanému podle zavedené metody.

Během týdne Kaizen se vedení společnosti Avio Aero aktivně zapojilo do týmů, na týden odložilo profesní role a rutinu, praktikovalo genbu – což je v japonské tradici procházka místem, kde probíhají výrobní procesy – a znovu objevovalo stále nové detaily, které tvoří kontinuální obraz naší transformace.

Genba walk inside the Prague plant, with the senior leadership in front of machines.

To je duch genby, tedy schopnost naslouchat, chápat a vidět realitu bez zasahování a přenášení: schopnost jít ven, prozkoumat a pozorovat místa, kde se pracuje, navazovat kontakt a sledovat proces vlastníma očima. Ve své neobyčejné jednoduchosti nás genba nepřestává učit novým věcem.

V minulých týdnech se v jiné továrně, Pomigliano, rovněž konal Týden Shingijutsu: model kaizen, který navrhli průkopníci štíhlé výroby (firma Shingijutsu Global Consulting). Podle tohoto modelu je „Nepřetržitý Kaizen“ reakcí na identifikaci a řešení počátečních problémů, které se vyskytly v procesu nebo pracovní oblasti.

The Sensei speaking during the Shingijutsu week in Avio Aero Pomigliano.

Již druhý rok po sobě byl náš závod vybrán, aby hostil japonské sensei a pracoval po jejich boku, aby se naučil transformovat a překonávat omezení. Stejnou zkušenost čeká na podzim další velkou italskou továrnu společnosti Avio Aero, Brindisi.

Energie, která během takových týdnů vyzařuje, nemá obdoby; umožňuje mnoha dalším kolegům hmatatelně přispět ke zlepšení (i když nejsou přímo zapojeni do procesu výroby), jelikož dokáže sjednotit, posílit ochotu lidí ke změně, a tím zlepšit jejich zážitky.