Humans

Przemysłowa strona inżynierii

Wśród zawodów i specjalności, które można znaleźć w Avio Aero, inżynierowie produkcji są postaciami stanowiącymi pomost pomiędzy projektem a produktem.

Feb 2021

Stanie się częścią Avio Aero Engineering - okrętu flagowego wysoce technologicznego i innowacyjnego przemysłu, z profesjonalistami z całego świata - to wielka aspiracja wielu osób. Prawdopodobnie również dlatego, że przyciąga ich ważna współpraca z najlepszymi włoskimi uniwersytetami, z którymi rozwijane są nowe technologie, a także nowe ścieżki kształcenia wyższego w kierunkach, które wyznaczą drogę przyszłości przemysłu.

Istnieje jednak mniej znany, ale absolutnie podstawowy profil inżynierski, jakim jest Inżynier Produkcji (Manufacturing Engineer), czyli osoba odpowiedzialna za projektowanie i optymalizację technologicznych i organizacyjnych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Realizator, który śledzi realizację pomysłu od projektu do fizycznego obiektu, we wszystkich jego fazach, aby uzyskać gotowy produkt, który ma być dostarczony klientowi. „Sukces produktu tkwi nie tylko w jego projekcie, ale także w zdolności do jego realizacji i w jego odtwarzalności”, mówi Francesco Lo Presti, Manufacturing Engineer Manager w Avio Aero. „Wyzwaniem jest przeniesienie dokładności projektu na rzeczywistość produkcyjną i ustanowienie procesów wydajnych pod względem zasobów, ludzi i standardów jakości”.

Francesco pracuje w firmie od 2005 roku, kiedy był jeszcze na trzecim roku politechniki w Turynie, a w trakcie swojej kariery miał okazję poznać fabrykę ze wszystkich jej stron: „Błędem jest myślenie, że istnieje dychotomia pomiędzy inżynierią projektu a inżynierią produkcji; powiedziałbym raczej, że są one przedłużeniem siebie nawzajem, będąc połączone ciągłą wymianą informacji. W rzeczywistości inżynier produkcji ma przywilej pracy na pokładzie maszyny wraz z operatorami, zbierając wskazówki, które po przekazaniu przekładają się na ulepszenia produktów. To właśnie doświadczenie w tej dziedzinie potwierdza sukces produktu, jego wykonalność przy zachowaniu zrównoważonego czasu, procesów i kosztów”. 

Francesco Lo Presti, Manufacturing Engineer Manager.

Sukces produktu tkwi nie tylko w jego projekcie, ale także w zdolności do jego realizacji i w jego odtwarzalności... Wyzwaniem jest przeniesienie dokładności projektu na rzeczywistość produkcyjną i ustanowienie procesów wydajnych pod względem zasobów, ludzi i standardów jakości

Francesco jest obecnie odpowiedzialny za dużą grupę inżynierów przemysłowych i łączy ścieżkę technologiczną z menedżerską. „Dla inżyniera produkcji wiedza technologiczna jest wszystkim, pomaga wyobrazić sobie procesy, które jeszcze nie istnieją, i stworzyć perspektywy, a następnie pozostaje nawet wtedy, gdy obiera się ścieżkę menedżerską. Przekazywanie know-how młodym ludziom jest jednym z głównych celów, aby zapewnić ciągłość działania firmy”.

W rzeczywistości coraz więcej młodych inżynierów podąża tą drogą w Avio Aero. Luigi Fumagalli ma 33 lata i jest specjalistą ds. produkcji. Absolwent inżynierii lotniczej i kosmicznej, od 2018 roku pracuje w firmie, zajmując się symulacją procesów. „Po ukończeniu studiów myślałem, że poświęcę się projektowaniu, ale dzięki grantowi badawczemu zacząłem zajmować się inżynierią procesów w dziale Global Supply Chain. Fabryka od razu objawiła się jako miejsce nauki i wymiany. Dla świeżo upieczonego absolwenta poznanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego oznacza posiadanie kluczy do zrozumienia, jak wprowadzić dany produkt na rynek w sposób, który zaspokoi potrzeby klienta i będzie opłacalny dla firmy. Jest to okazja do zastanowienia się nad ulepszeniem narzędzi, które mogą usprawnić pracę wszystkich”.

Chociaż Luigi jest bardzo młody, jest on odpowiedzialny za niezwykle istotne procesy: „Od naszej pracy zależy czas wprowadzenia produktu na rynek i zadowolenie klienta. Im lepiej potrafimy analizować i oceniać procesy przemysłowe wykorzystywane w produkcji danego wyrobu, tym lepiej możemy prognozować i interweniować w celu zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów”.

Luigi Fumagalli, Manufacturing Specialist.

Fabryka od razu objawiła się jako miejsce nauki i wymiany. Dla świeżo upieczonego absolwenta poznanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego oznacza posiadanie kluczy do zrozumienia, jak wprowadzić dany produkt na rynek w sposób

Wśród wielu umiejętności inżyniera produkcji są również te, które posiada Anna D'Amato, zajmująca się badaniami nieniszczącymi, czyli kompleksem badań, testów i przeglądów przeprowadzanych na wyrobie lotniczym w taki sposób, aby nie naruszyć jego integralności i funkcjonalności. Anna ukończyła inżynierię chemiczną po ukończeniu szkoły francuskiej i pracuje w Avio Aero w Pomigliano, po doświadczeniu w FCA i w międzynarodowej firmie niemieckiej. Jej codzienna praca jest bardzo techniczna i oprócz pomocy operatorom, redaguje notatki i zalecenia w ciągłym porównaniu z podobnymi postaciami spoza firmy, aby nadążyć za najnowszymi technologiami.

„Industrializacja produktu wymaga ciągłego poszukiwania doskonałości i stosowania najnowszych technologii. Oprócz doświadczenia w terenie, inżynier produkcji nigdy nie może przestać się uczyć i doskonalić swojego wykształcenia, aby odkryć nowe zastosowania w przemyśle. Chodzi tu o ewangelizację wewnętrzną i zewnętrzną, polegającą na przekazywaniu know-how”

Jako ekspert, Anna spotyka się w fabryce z operatorami, których wiek i doświadczenie zawodowe są wyższe niż jej własne i którzy bardzo często są mężczyznami: „problem widzą ci, którzy nie są tu na co dzień”, dodaje Anna „fabryka nie jest już tym, czym była kiedyś i to kompetencje są jej siłą napędową. Jeśli pokażesz, że wiesz i potrafisz, szacunek przyjdzie, niezależnie od płci”.

Wszystko w tym zawodzie obraca się wokół wiedzy technologicznej i ekspertyzy oraz zdolności do budowania i utrzymywania wiedzy biznesowej. W Avio Aero rola ta została powierzona dwóm postaciom będącym inżynierami przemysłowymi i najwybitniejszymi ekspertami: CTH (Controlled Title Holder), ekspertowi w danej dyscyplinie technologicznej oraz Głównemu Inżynierowi Produkcji (Chief Manufacturing Engineer) posiadającemu kompetencje w zakresie inżynierii procesowej całego procesu technologicznego danego produktu.

Anna D’Amato, Manufacturing Engineer.

Oprócz doświadczenia w terenie, inżynier produkcji nigdy nie może przestać się uczyć i doskonalić swojego wykształcenia, aby odkryć nowe zastosowania w przemyśle. Chodzi tu o ewangelizację wewnętrzną i zewnętrzną, polegającą na przekazywaniu know-how

Marco Cherubini, obecnie jeden z Głównych Inżynierów Produkcji, jest związany z Avio Aero od 1995 roku, a jego intensywna kariera pozwoliła mu zdobyć dogłębną wiedzę na temat większości realiów produkcyjnych spółki, przyczyniając się do zdefiniowania jej strategii wraz z Zespołem Zarządzającym w wielu momentach historii spółki.

„Postać inżyniera produkcji jest naprawdę wielowymiarowa ze względu na szeroki zakres i różnorodność tematyki technologicznej, z jaką ma do czynienia”, mówi Marco. „Firma Avio Aero zapewniła sobie rolę, którą ja pełnię wraz z innymi kolegami z firmy, którzy również są znawcami różnych produktów, aby chronić wewnętrzną wiedzę. W rozwoju mojej kariery zawodowej mogłem wnieść swój wkład w projektowanie ścieżki zawodowej o wysokim profilu inżynierskim, u której podstaw leży głęboka pasja do tematyki technologicznej. Nasza rola polega na utrzymywaniu i rozwijaniu wiedzy, którą stopniowo przekazujemy nowym pokoleniom, które w zamian wnoszą wkład w postaci energii i kreatywności, niezbędnych, aby zawsze być w czołówce w świecie, w którym trendy innowacyjne są bardzo szybkie”.

Rozwijanie wiedzy oznacza również rozwijanie młodych talentów i jest to jeden z głównych celów roli, jaką mam w pracy, która jest dla nas absolutnym priorytetem i której poświęcamy wiele uwagi. Kilka lat temu miałem intuicję, aby stworzyć program współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami akademickimi i dzięki moim doświadczeniom w pracy z uniwersytetami w Akwizgranie - uznanymi na poziomie europejskim, a być może i światowym, za centra doskonałości w dziedzinie inżynierii przemysłowej - stworzyliśmy projekty, w których uczestniczą kandydaci do CTH. W ten sposób ludzie mogą korzystać ze świata materiałów i narzędzi, ale także tworzyć „sieć” profesjonalnych relacji na wysokim poziomie, a obie te możliwości mają być podstawą i bodźcem do dokonania niezbędnego skoku”.

Marco Cherubini, Chief Manufacturing Engineer.

Avio Aero jest wyjątkową firmą, w której jakość wymaganych kompetencji technologicznych ma niewielu równych sobie we Włoszech i za granicą... Dla młodych inżynierów świadomość, że są wśród najlepszych w dziedzinie inżynierii przemysłowej, jest szansą nie do przegapienia

Objęcie tych stanowisk jest z pewnością wyzwaniem i wymaga czasu, aby opanować związane z tym dyscypliny; jest to długoterminowa inwestycja firmy w ludzi. „Avio Aero jest wyjątkową firmą, w której jakość wymaganych kompetencji technologicznych ma niewielu równych sobie we Włoszech i za granicą” - podsumowuje Cherubini. „Złożoność danych liczbowych i procesów oznacza, że żyjemy w trybie ciągłego uczenia się. Dla młodych inżynierów świadomość, że są wśród najlepszych w dziedzinie inżynierii przemysłowej, jest szansą nie do przegapienia”.