Humans

Průmyslová stránka strojírenství

Mezi profese a obory, se kterými se lze potkat v Avio Aero, patří výrobní inženýři, kteří představují most mezi projektem a výrobkem.

Feb 2021

Stát se součástí Inženýrství Avio Aero — vlajkové lodi vysoce technologického a inovativního průmyslu s profesionály z celého světa — je velkou touhou pro mnohé. Pravděpodobně také proto, že je přitahuje významná spolupráce s nejlepšími italskými univerzitami, se kterými jsou vyvíjeny nové technologie, stejně jako nové kurzy vysoce odborné přípravy v předmětech, které vytyčují cestu průmyslové budoucnosti.

Existuje však méně známé, ale naprosto zásadní inženýrské zaměření, kterým je výrobní inženýr (Manufacturing Engineer): neboli člověk, který se zabývá projektováním a optimalizací výrobních procesů společnosti na technologické a organizační úrovni.

Tvůrce, který se stará o realizaci nápadu od výkresu až po fyzický objekt ve všech jeho fázích až k hotovému výrobku, který může být dodán zákazníkovi. „Úspěch výrobku nestojí výhradně na jeho projektu, ale také na jeho realizačním provedení, na opakovatelnosti,“ říká Francesco Lo Presti, manažer výrobního inženýrství společnosti Avio Aero. „Výzvou je snížení pečlivosti projektu ve výrobní realitě a zpřesnění efektivních procesů — pokud jde o zdroje, osoby a kvalitativní normy.“

Francesco pracuje ve společnosti od roku 2005, kdy ještě byl studentem třetího ročníku na univerzitě Politecnico v Turíně a během své kariéry měl možnost zažít továrnu ve všech jejích nuancích: „Je chybou si myslet, že existuje dichotomie mezi projektovým a výrobním inženýrstvím, řekl bych spíše, že se vzájemně doplňují a jsou vázány neustálou výměnou informací. Výrobní inženýr má ve skutečnosti výsadu pracovat na palubě stroje spolu s dělníky a shromažďovat údaje, které po jejich zpracování vedou k vylepšení samotných výrobků. Je to zkušenost v oboru, která potvrzuje úspěch výrobku, jeho proveditelnost v odpovídajícím čase, přijatelnými postupy a náklady.“ 

Francesco Lo Presti, Manufacturing Engineer Manager.

Úspěch výrobku nestojí výhradně na jeho projektu, ale také na jeho realizačním provedení, na opakovatelnosti: výzvou je snížení pečlivosti projektu ve výrobní realitě a zpřesnění efektivních procesů, pokud jde o zdroje, osoby a kvalitativní normy.

Francesco je v současnosti odpovědný za velkou skupinu průmyslových inženýrů a sleduje technologický a manažerský postup. „Pro výrobního inženýra jsou technologické znalosti všechno, slouží k vymýšlení postupů, které dosud neexistují a vytváření perspektivy, a tyto nadále zůstávají i při nástupu do manažerské pozice. Převedení know-how na mladé je jedním z hlavních cílů k zajištění provozní kontinuity společnosti.“

Ve skutečnosti je stále více a více mladých inženýrů, kteří se vydávají ve společnosti Avio Aero na tuto cestu. Luigimu Fumagalli je 33 let a je výrobním specialistou. Vystudoval letecké inženýrství, od roku 2018 pracuje ve společnosti a zabývá se simulací procesů. „Po ukončení studia na univerzitě jsem si myslel, že se budu věnovat návrhářství, ale díky příspěvkům na výzkum jsem se začal zabývat procesním inženýrstvím v rámci divize Global Supply Chain. Továrna se okamžitě ukázala jako místo vhodné pro vzdělávání a výměnu informací. Pro nedávného absolventa skutečnost, že může sledovat všechny fáze výrobního procesu, znamená mít v ruce klíč k pochopení toho, jak uvést konkrétní výrobek na trh tak, aby vyhovoval potřebám zákazníka a byl pro firmu ziskový. Příležitostí myslet na zlepšovací nástroje, které mohou zhodnotit práci všech.“

Přestože je Luigi velmi mladý, má velkou odpovědnost: „Time to market a spokojenost zákazníků závisí na naší práci, čím lépe jsme schopni analyzovat a vyhodnocovat průmyslové procesy používané při výrobě výrobků, tím lépe dokážeme vytvářet prognózy a provádět zásahy z hlediska efektivity a snižování nákladů“.

Luigi Fumagalli, Manufacturing Specialist.

Továrna se okamžitě ukázala jako místo vhodné pro vzdělávání a výměnu informací. Pro nedávného absolventa skutečnost, že může sledovat všechny fáze výrobního procesu, znamená mít v ruce klíč k pochopení toho, aby vyhovoval potřebám zákazníka a byl pro firmu ziskový

Mezi mnohé znalosti výrobního inženýra patří také znalosti Anny D'Amato, která se zabývá nedestruktivními zkouškami neboli souborem zkoušek, testů a průzkumů prováděných na leteckých výrobcích tak, aby nedošlo k ohrožení jejich integrity a funkčnosti. Anna vystudovala chemické inženýrství poté, co vystudovala francouzskou školu, absolvovala praxi v FCA a německé nadnárodní společnosti a nyní pracuje ve společnosti Avio Aero v Pomiglianu. Její každodenní práce je extrémně technická a kromě práce s dělníky se věnuje psaní článků a pojednání v kontinuální konfrontaci s podobně postavenými lidmi vně společnosti, aby udržela krok s nejnovějšími technologiemi.

„Industrializace výrobku vyžaduje neustálou snahu o dokonalost a používání těch nejnovějších technologií. Kromě zkušeností v oboru se výrobní inženýr nikdy nemůže přestat učit a zdokonalovat svou přípravu, aby mohl objevovat nové aplikace v oblasti průmyslu. Je to dílo vnitřní a vnější evangelizace při přenosu know-how.“ 

Jako odborník je Anna v továrně konfrontována s pracovníky, kteří jí jsou věkově a zkušenostmi nadřazenými a velmi často jsou to muži: „Problém vidí ten, kdo tu není každý den“, dodává Anna „továrna už není tím, čím bývala a řídí ji znalosti. Pokud dokážete, že znáte a jste schopní, respekt se dostaví bez ohledu na pohlaví.“

Vše v této profesi se točí kolem technologických a odborných znalostí a schopností vytvářet a udržovat povědomí společnosti. Ve společnosti Avio Aero je tato role svěřena dvěma osobnostem průmyslových inženýrů – odborníkům mezi odborníky – CTH (Controlled Title Holder), který je odborníkem v dané technologické disciplíně a vedoucímu výrobnímu inženýrovi se znalostmi procesního inženýrství celého technologického procesu daného výrobku.

Anna D’Amato, Manufacturing Engineer.

Kromě zkušeností v oboru se výrobní inženýr nikdy nemůže přestat učit a zdokonalovat svou přípravu, aby mohl objevovat nové aplikace v oblasti průmyslu. Je to dílo vnitřní a vnější evangelizace při přenosu know-how

Marco Cherubini, dnes jeden z hlavních výrobních inženýrů, působí ve společnosti Avio Aero od roku 1995 a jeho intenzivní kariéra mu umožnila poznat do hloubky většinu výrobních systémů společnosti a pomáhá definovat jejich strategie společně s vedoucími týmů během několika oživení v historii společnosti.

„Role výrobního inženýra je opravdu mnohostranná vzhledem k šíři a rozmanitosti technologického obsahu, kterému čelíte,“ říká Marco. „Avio Aero vytvořila pozici, kterou zastávám – společně s dalšími stejně zkušenými kolegy ve firmě, znalci různých výrobků – abychom chránili její interní povědomí. Při rozvoji své profesní kariéry jsem měl možnost přispět k vytváření profesního postupu vysoce odborného inženýrství, jehož základem je hluboká vášeň pro technologické záležitosti. Naší úlohou je udržovat a rozvíjet znalosti, které postupně předáváme novým generacím, které na oplátku přispívají neoddělitelně energií a tvořivostí, abychom byli vždy na špici ve světě, ve kterém jsou inovační trendy velmi rychlé“.

Rostoucí znalosti také znamenají rostoucí mladé talenty, a to je jeden z hlavních cílů pozice, na které pracuji, který je pro nás absolutní prioritou a kterému věnujeme velkou pozornost. „Před několika lety jsem dostal nápad vytvořit program spolupráce se specializovanými akademickými institucemi a díky svým pracovním zkušenostem jsme s univerzitou v Cáchách – uznávané na evropské a možná i celosvětové úrovni jako vynikající centrum průmyslového inženýrství – vytvořili projekty, na kterých pracují uchazeči CTH. Tímto způsobem mohou lidé čerpat ze světa obsahu a nástrojů, ale také vytvořit „síť“ profesionálních vztahů na vysoké úrovni, obě tyto příležitosti mohou být základem a podnětem k tomu, aby učinili nutný posun“.

Marco Cherubini, Chief Manufacturing Engineer.

Avio Aero je mimořádná společnost, ve které je požadovaná kvalita technologických znalostí srovnatelná s málo dalšími v Itálii i v zahraničí... pro mladé inženýry fakt, že vědí, že patří k nejlepším v oblasti průmyslového inženýrství, je příležitostí, kterou si nemohou nechat ujít

Dostat se k naplnění těchto pozic je rozhodně náročné a vyžaduje to čas pro zvládnutí zainteresovaných oborů, je to dlouhodobá investice, kterou společnost vkládá do lidí. „Avio Aero je mimořádná společnost, ve které je požadovaná kvalita technologických znalostí srovnatelná s málo dalšími v Itálii i v zahraničí,“ uzavírá Cherubini. „Složitost pozic a procesů způsobuje, že se žije v režimu continuous learning. Pro mladé inženýry fakt, že vědí, že patří k nejlepším v oblasti průmyslového inženýrství, je příležitostí, kterou si nemohou nechat ujít.“