Culture

Stowarzyszenie Kobiet Inżynierek

Istnieje organizacja, która od dziesięcioleci promuje pragmatyczną kulturę inkluzji, otwierając się na różnorodność i wzmacniając ją, aby promować technologię i świat pracy z nią związany.

Jun 2024

Jako profesjonalista, zidentyfikowany jako mężczyzna pracujący w sektorze przemysłowym, początkowo byłem naprawdę ciekaw organizacji non-profit takiej jak Society of Women Engineers. Wkrótce potem poczułem równie żywe zainteresowanie, zmieszane z odrobiną wstydu, że ignorowałem to do tej pory, zwłaszcza gdy dowiedziałem się, że SWE istnieje od około siedemdziesięciu lat i przez cały ten czas zainspirowało i wspierało na duchu tysiące kobiet na całym świecie.

Misją SWE jest wspieranie kobiet w dążeniu do kariery w inżynierii i technologii, promowanie środowiska sprzyjającego inkluzji oraz wspieranie rozwoju zawodowego swoich członkiń (około 45,000 na całym świecie). SWE realizuje to poprzez aktywację ścieżek networkingowych, szkoleniowych i rozwojowych, publikacje, wolontariat, ustanawianie nagród, promowanie rzecznictwa i przywództwa oraz poprzez sieć sekcji SWE zakorzenionych w wielu krajach.

Ten ostatni aspekt pozwala profesjonalistkom na wszystkich poziomach – takim jak studentki kierunków STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka), młodzi ludzie lub po prostu wszelkiego rodzaju “sojuszniczki”, dla których stowarzyszenie jest otwarte – na nawiązanie kontaktów lokalnych, a następnie spotkanie na skalę międzynarodową.

Na przykład wydarzenia WE Local: ostatnie odbyło się pod koniec kwietnia ubiegłego roku i wzięły w nim udział profesjonalistki z Avio Aero i GE Aerospace z Włoch, Polski, Czech, Turcji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Odbyło się w Monachium podczas wydarzenia “Live Without Limits” i było organizowane przez europejski hub.

A moment of the last SWE local event in Munich, with a panel featuring GE Aerospace and Avio Aero experts.

“W zeszłym roku uczestniczyłam w organizowanej co roku europejskiej konferencji: było to bardzo wzbogacające doświadczenie ze względu na treść, nawiązywanie kontaktów i podnoszenie świadomości, że to, co robimy na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, może mieć również pozytywny wpływ na terytoria, na których działamy” – mówi Manuela Perrone Sr. Kierowniczkka ds. Inżynierii Serwisu Silników Lotniczych Avio Aero, pełniąca w firmie funkcje ze wzrastającą odpowiedzialnością .

Z drugiej strony, SWE dąży do tego, aby umożliwić swoim członkiniom wyrażenie ich prawdziwego, pełnego potencjału w karierze inżynierskiej i technologicznej, nawet na najwyższych stanowiskach. Wizją SWE jest świat, w którym nauka i technologia wytwarzają pozytywną siłę do poprawy jakości życia, demonstrowania równości, różnorodności i integracji.

Wydarzenie w Monachium trwało trzy dni i zgromadziło ponad pięciuset uczestników i uczestniczek. Poprzez warsztaty, panele, wywiady i konferencje oferowało bardzo zróżnicowany program: od zagadnień dotyczących innowacyjności i technologii, po tematy kulturowe, a nawet psycho-postawy (m.in. atrakcyjne wystąpienie pt. “Inżynier/ka ubiera się u Prady” na temat stereotypów zewnętrznych i stylu ubierania się w pracy), aż po tematy związane z rozwojem kariery, technikami prezentacji, relacjami zawodowymi lub zagadnieniami cyfrowymi.

The GE Aerospace and Avio Aero team present at the event in Munich.

GE Aerospace, począwszy od Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt lat temu, było jednym z założycieli SWE, a Avio Aero, ze swoimi biurami we Włoszech i Europie wspiera organizację od kilku lat i współpracuje z kilkoma jej pracownikami zlokalizowanymi w różnych miastach, aby podejmować działania lokalne. Silvia Sabbadini, główna inżynierka konsultantka Avio Aero, jest punktem odniesienia dla oddziału “Północno-Zachodnie Włochy” jako sponsorka SWE w Europie i część Europejskiej Rady Korporacyjnej.

”Chcemy poszerzyć liczbę osób, które mogą skorzystać z oferowanych możliwości” – mówi Sabbadini, o celach swojej roli w SWE – “takich jak specjalistyczne szkolenia z obszarów technicznych i umiejętności miękkich, możliwość pełnienia ról w stowarzyszeniu (globalni ambasadorzy, partnerzy centralni itp.) Może to pomóc w rozwijaniu umiejętności przywódczych, dostępie do programów mentorskich i możliwości nawiązywania kontaktów z innymi firmami”.

Perrone i Sabadini były na wydarzeniu w Monachium, również jako prelegentki wraz z innymi kolegami z Pragi, Warszawy i Stambułu, którzy przemawiali ze sceny, a samo wydarzenie opisują jako inspirujące. “Wiele się nauczyłam w tamtych czasach” – mówi Perrone – “na przykład tego, że przywództwo jest bardziej zachowaniem niż rolą i może wpływać na innych, że możemy zmienić status quo, być mentorkami i coachkami dla nowych członków. Zaczynając od szkół i uniwersytetów, możemy dokonać zmian w naszych lokalnych społecznościach poprzez budowanie wzorców do naśladowania”.

Silvia Sabbadini, Chief Consulting Engineer of Avio Aero, on the stage of WE Local.

SWE w naturalny sposób łączy się z wewnętrznymi programami Avio Aero i GE Aerospace, takimi jak Women Network, które mogą zwiększyć zakres możliwości i zasobów poprzez przeplatanie praktyk i doświadczeń (takich jak, na przykład, inicjatywy STEM). “Będziemy uczestniczyć w konferencjach zarówno globalnych, jak i lokalnych w Europie, a także będziemy aktywizować lokalne inicjatywy w synergii z innymi już uruchomionymi programami w naszej sieci”, dodaje Sabbadini.

Rezultatem mojego podejścia do świata SWE, z historiami moich kolegów i zebranymi informacjami, był prawdziwy impuls do zwiększenia wymiany z tym światem. A także uświadomienie sobie tego, że jeśli chcesz uczyć się od tej społeczności: stanie się jej sprzymierzeńcem jest zaletą, czymś, co podnosi czyjeś umiejętności. Chęć uczenia się od kobiet, zwłaszcza w obecnych czasach, jest prawdopodobnie najbardziej użytecznym darem, jaki mogą dać sobie ci, którzy identyfikują się jako mężczyzni.

Photos in page are courtesy of the WE Local website.