Culture

Společnost žen v Engineeringu

Existuje organizace, která po desetiletí prosazuje pragmatickou kulturu inkluze, otevírá se rozmanitosti a posiluje ji, aby podporovala technologie a svět práce s nimi spojený.

Jun 2024

Jako profesionál, muž pracující v průmyslovém sektoru, jsem byl zpočátku překvapen, když jsem se dozvěděl o  neziskové profesní organizaci Society of Women Engineers. Brzy poté jsem pocítil stejně silný zájem, smíšený s trochou studu za to, že jsem o této organizaci nevěděl, zvláště když jsem zjistil, že SWE existuje asi sedmdesát let a za celou tu dobu inspirovala a podpořila tisíce žen po celém světě.

Posláním SWE  je  umožnit ženám kariéru ve strojírenství a technologiích, podporovat inkluzivní prostředí a profesní rozvoj svých členů (přibližně 45 000 po celém světě). Činí tak pomocí networkingu, školení a profesního rozvoje, publikacemi, dobrovolnictvím, udělováním cen, a to prostřednictvím sítě sekcí SWE působících v mnoha zemích.

Tento poslední aspekt umožňuje odborníkům všech úrovní – například studentům fakult STEM (přírodovědné, technické, inženýrské, matematické), mladým lidem, kolegům, kterým je asociace otevřena – propojit se na místní úrovni a poté se setkávat v mezinárodním měřítku.

A moment of the last SWE local event in Munich, with a panel featuring GE Aerospace and Avio Aero experts.

Například na  akcích WE Local: ta se konala na konci loňského dubna a setkali se v ní v Mnichově profesionálové společností Avio Aero a GE Aerospace z Itálie, Polska, České republiky, Turecka, Německa a Spojených států  na akci "Live Without Limits", pořádané evropským centrem.

"V loňském roce jsem se zúčastnila výroční evropské konference: byla to velmi obohacující zkušenost z hlediska obsahu, networkingu a zvýšení povědomí o tom, že to, co děláme pro posílení postavení žen, může mít také pozitivní dopad na společnost a komunitu, ve kterých působíme," říká Manuela Perrone, senior technická manažerka v oddělení servisu společnosti Avio Aero, která sama prošla výraznými manažerskými pozicemi.

Její první účast na konferenci WE Local Manuelu skutečně inspirovalo. "Hodně jsem se toho od té doby naučila, například to, že vůdcovství je spíše chování než role a že může ovlivňovat ostatní, že můžeme změnit status quo, být mentory a koučkami nových kolegyň. Počínaje školami a univerzitami můžeme změnit naše místní komunity prostřednictvím příkladných vzorů."

The GE Aerospace and Avio Aero team present at the event in Munich.

Na druhé straně si SWE klade za cíl umožnit svým členům vyjádřit svůj skutečný, plný potenciál v inženýrské a technologické kariéře a dokonce i ve vrcholných rolích. Vizí SWE je svět, kde věda a technologie vytvářejí pozitivní sílu ke zlepšení kvality života, k prokázání rovnosti, rozmanitosti a inkluze.  ì

Akce v Mnichově trvala tři dny a zúčastnilo se jí více než pět set účastníků. Prostřednictvím workshopů, panelů, rozhovorů a konferencí nabídla velmi pestrý program: od otázek inovací a technologií až po kulturní a dokonce i psychologické otázky (a zazněl atraktivní projev s názvem "Inženýr nosí Pradu" o vnějších stereotypech a stylu oblékání v práci),  až po témata kariérního rozvoje a růstu, prezentačních technik a profesních či digitálních vztahů.

Společnost GE Aerospace se zapojuje do aktivit SWE již desítky let, v roce 1961 se stala jejím prvním korporátním členem a v roce 2003 zakládajícím členem Rady pro firemní partnerství SWE. Avio Aero, se svými závody v Itálii a Evropě, rovněž podporuje tuto organizaci již několik let a spolupracuje s jejími zaměstnanci v různých lokalitách, aby se zapojili do místních iniciativ. Silvia Sabbadini, hlavní konzultační inženýrka společnosti Avio Aero s kariérou v oblasti inženýrství, působí na pobočce v severozápadní Itálii jako sponzor SWE v Evropě a součást Evropské korporátní rady.

"Chceme rozšířit počet lidí, kteří mohou využít nabízených příležitostí," říká Sabbadini "jako je specifické školení o technických tématech a měkkých dovednostech, možnost zastávat role v rámci asociace (globální ambasadoři, kontaktní pobočky atd.) To může pomoci rozvíjet vůdčí schopnosti, přístup k mentorským programům a příležitosti k navazování kontaktů s jinými společnostmi." Silvia a Manuela byly na konferenci v Mnichově jako řečnice, spolu s dalšími kolegyněmi z Prahy, Varšavy a Istanbulu,  které vystoupily na pódiu.

Silvia Sabbadini, Chief Consulting Engineer of Avio Aero, on the stage of WE Local.

"Budeme se účastnit konferencí jak globálně, tak lokálně v Evropě a budeme aktivovat místní iniciativy v součinnosti s dalšími iniciativami, které již byly v naší síti spuštěny"

SWE je přirozeně propojena  s interními programy společností Avio Aero a GE Aerospace, jako je Women Network, které mohou rozšířit škálu příležitostí a zdrojů prolínáním postupů a zkušeností (jako jsou například iniciativy STEM). "Budeme se účastnit konferencí jak globálně, tak lokálně v Evropě a budeme aktivovat místní iniciativy v součinnosti s dalšími iniciativami, které již byly v naší síti spuštěny," dodává Silvia.

Výsledkem mého prvního pohledu na svět SWE, s příběhy mých kolegyň a shromážděnými informacemi, byl skutečný impuls ke zvýšení kontaktu s tímto světem. Máme možnost se od této komunity učit: stát se jejím spojencem je jednoznačně výhoda, něco, co zvyšuje vaše schopnosti. Chtít se učit od žen, zejména v současné době, je možná tím nejužitečnějším darem, který si ti, kdo se identifikují jako muži, mohou dát.

Photos in page are courtesy of the WE Local website.