Invent

Quality Check

Normy neustálého zlepšování kvality pocházejí z velké dálky a v leteckém sektoru se prosadily díky profesionálům společnosti Avio Aero, kteří se důkladně zabývají kulturou štíhlé výroby.

Nov 2021

Pokročilé plánování kvality výrobků (APQP) je proces, který začal v automobilovém průmyslu v 80. letech minulého století s cílem zlepšit kvalitu výrobků a později se stal standardem i pro letecký průmysl.

Společnost Avio Aero přijala tuto metodiku od roku 2011 a proaktivním a preventivním způsobem pracuje na kvalitě. V té době jsme se v rámci své průmyslové spolupráce se zákazníkem Pratt & Whitney poprvé začali zabývat pokročilým plánováním kvality výrobků (APQP) a pomohli jsme je zavést jako průmyslovou normu díky spolupráci s Mezinárodní skupinou pro kvalitu v letectví a kosmonautice, IAQG, která pomáhala definovat směrnice „Supply Chain Handbook 2012“, a také normu 9145, vydanou na začátku roku 2017.

Alberto Trovati, vedoucí týmu New Production Introduction Quality (zavádění nové výroby – kvalita), který zastupuje společnost Avio Aero v mezinárodní pracovní skupině, od samého počátku chápal její důležitost, a proto pozorně sledoval práci na definici normy, která není pouhým stanovením dalších pravidel, ale jiným způsobem práce, jehož středobodem je kvalita.

An operator checking the PW1100 accessory gearbox manufactured at Rivalta di Torino plant.

„S APQP pracujeme preventivně,“ vysvětluje Trovati, „dlouho před zahájením sériové výroby, přičemž konečným cílem je spíše spokojenost zákazníka než snížení nákladů. Do roku 2017 bylo jen málo zákazníků, kteří požadovali aplikace APQP. Dnes je vyžaduje každá nová smlouva a nejvýznamnějším krokem je její uplatnění, i když to zákazník výslovně nepožaduje.  To je ve skutečnosti postup společnosti Avio Aero u všech nových programů, jako je např. mechanická převodovka pro lehký jednomotorový vrtulník (LSH) nebo modernizace mechanické převodovky pro korejský vrtulník Surion; výsledkem je zlepšení kvality a vyšší výkonnosti.“

„Nesmíme se nechat zmást strukturovanou metodikou, která by mohla připomínat suchý systém postupů,“ dodává Trovati a zdůrazňuje, nakolik taková vize kvality představuje skutečně kulturní přístup k návrhu a vývoji produktů. „Zvolit cestu neustálého zlepšování znamená předem promýšlet možné problémy nebo rizika, které by mohly mít negativní dopad. Proto lze APQP plně integrovat do kultury štíhlé výroby.“

Ve skutečnosti vždy, když zahajujete program nového motoru (nebo program, v němž byly provedeny významné změny), začínáte s nejlepšími možnými předpoklady, které jsou přípravou na Kaizen práce. Ta by měla v relativně krátkém čase přinést výhody. Společným cílem Lean a APQP je odhalit problémy, z nichž vyplývají řešení.

Quality controls before shipment at Avio Aero Bielsko Biala plant.

„Nesmíme se nechat zmást strukturovanou metodikou, která by mohla připomínat suchý systém postupů, zvolit cestu neustálého zlepšování znamená předem promýšlet možné problémy nebo rizika, které by mohly mít negativní dopad“

„Právě proto, že pracujeme na úrovni myšlení, existuje cesta školení zaměstnanců, která pomáhá zvládnout tento nový způsob práce,“ pokračuje Carlo Fenoglio, Advanced Industrial Technology Leader (vedoucí úseku pokročilých průmyslových technologií) ve společnosti Avio Aero. „Neměli bychom se omezovat jen na předávání znalostí souvisejících s rámcem APQP, ale spíše bychom měli lidi přimět, aby se vymanili z těsných mezí svých příslušných znalostí a dovedností. Aby byl program úspěšný, musí být řízen multifunkčním týmem, který zahrnuje všechny zúčastněné strany a jehož jádrem je jako určující prvek spolupráce. Dokonce ani vedení projektu již není jedinečné, ale podle fází projektu ho přebírají různé týmy. To umožňuje týmům reagovat na denně se měnící priority a zároveň mít na zřeteli budoucnost.“

A co je podstatné, Trovati dále říká, že není cesty zpět. „Logika prevence nahradila logiku reakce. Účast v pracovní skupině, která tyto normy definovala – a která zahrnuje jak společnosti vyrábějící motory, tak výrobce letadel – nám umožnila skutečně identifikovat všechny požadavky potřebné k uspokojení potřeb zákazníků v oblasti letectví a také se o ně podělit s dodavatelským řetězcem.“

An operator checking the GE9X turbine case manufactured at Brindisi plant.

Odborníci společnosti Avio Aero jsou pevně přesvědčeni, že pokud bude norma APQP přijata od samého počátku, přinese nejlepší výhody: „Je to jako čistý list papíru, na kterém definujeme všechny potřebné kroky. Výsledkem je, že vyvíjený výrobek splní specifikace zákazníka v požadovaném čase a s dostupnou výrobní kapacitou. Výsledky nám dávají za pravdu, a když lidé vidí, že to funguje, kultura se mění.“