Humans

Inkluzja ponad granicami

To droga oparta na słuchaniu, zwiększaniu świadomości i akceptacji ze strony pracowników polskiego oddziału Avio Aero, która w centrum stawia indywidualność.

Jul 2021

Mówienie o inkluzji jest łatwe. Wdrażanie jej w organizacji – znacznie trudniejsze. Dotyczy to również dużych przedsiębiorstw wielonarodowych, które mają ustrukturyzowaną wizję i politykę: największym wyzwaniem jest „potwierdzenie słów czynami”. Tym bardziej, jeśli firma jest rozproszona w różnych obszarach geograficznych, które nieuchronnie „odczuwają” ciężar politycznego i kulturowego kontekstu kraju, w którym działają.

Firma Avio Aero podjęła wyzwanie, aby za słowami poszły czyny i rozpoczęła jednoznaczną drogę ku inkluzji, choć zróżnicowaną w zależności od wrażliwości i lokalizacji zakładów oraz miejscowych społeczności.

Emblematycznym przypadkiem jest oddział Avio Aero w Bielsku-Białej w Polsce, który – pomimo zawirowań w kraju na froncie politycznym chciał towarzyszyć  razem ze wszystkimi swoimi pracownikami, od menedżerów po operatorów, w wewnętrznej podróży samo-świadomości o różnorodności i inkluzji.

the I&D campaign at Avio Aero Polska

„Aby inkluzja była autentyczna, musi odzwierciedlać to, co czują ludzie” - powiedział Jacek Przygoda, Plant Leader polskiego oddziału - „Znaczenie kwestii związanych z inkluzją zmienia się pod wpływem kontekstu społecznego i politycznego, dlatego aby zrozumieć, od czego zacząć, zdecydowaliśmy się zainicjować proces wewnętrznej refleksji która rozpoczęła się od ankiety obejmującej całą populację. Zapytaliśmy, a następnie stworzyliśmy nasz własny ranking priorytetów, które powinniśmy realizować. Żaden temat nie został wykluczony, ale każdy z nich jest poruszany zgodnie z oczekiwaniami ludzi. Tematy takie jak niepełnosprawność, ageing – tj. starzenie się populacji firmy i współistnienie nowych pokoleń, szeroko pojęte rodzicielstwo oraz integracja różnych kultur i narodowości odzwierciedlają rzeczywistość naszego zakładu. Rozpoczęcie od tego oznacza pracę nad krytycznymi kwestiami, które w odczuciu kolegów są najbliższe ich rzeczywistości” - kontynuuje Jacek Przygoda.

„Dla naszej firmy, która przyjęła kulturę Lean, słuchanie jest warunkiem koniecznym dla każdego rodzaju biznesu” - powiedziała Paulina Gładysz, HR Manager w Bielsku Białej - „Tak jak w biznesie, proces budowania naszej kultury inkluzji musi być partycypacyjny i gromadzić wszystkie opinie pochodzące z firmy. Inkluzja jest podstawowym elementem naszej działalności, a nie czymś odległym czy odrębnym. Tylko wychodząc od naszej codziennej rzeczywistości, analizując to, co jest, a czego brakuje, jesteśmy w stanie skupić się na rozwoju osobistym i jednocześnie rozwijać firmę poprzez rozwój nowych pomysłów i perspektyw. Bez uwzględnienia rzeczywistości utknęlibyśmy w pułapce autoreferencyjności. W praktyce po badaniu ilościowym nastąpiły momenty dogłębnej analizy jakościowej: ponieważ w tych samych kwestiach istnieją znaczące różnice znaczeniowe między poszczególnymi funkcjami, podobnie jak między wynikami grup fokusowych – ograniczonych z konieczności pod względem liczebności – poprzez które prowadzimy rozmowy w wewnętrznych sieciach społecznościowych, aby rozszerzyć dyskusję na całą organizację”

"Tylko wtedy, gdy możemy być naprawdę sobą, możemy dać z siebie wszystko i dokonać pozytywnych zmian"

To podejście inside-out zaowocowało prawdziwą kampanią mającą na celu podniesienie świadomości i promowanie idei, jak wiele te dwa słowa – inkluzja i różnorodność – mogą zmienić w organizacji.

„Ideą kampanii jest „Akceptacja ponad granicami”, która koncentruje się wokół słowa „JA”, a jej celem jest przypomnienie nam, jaki wkład każdy z nas może wnieść w tworzenie środowiska pracy opartego na świadomości wartości drugiego człowieka – kontynuuje Jacek Przygoda – oraz podkreślenie znaczenia tolerancji, szacunku i wartości indywidualności, która jest największym atutem naszej społeczności. Tylko wtedy, gdy możemy być naprawdę sobą, możemy dać z siebie wszystko i dokonać pozytywnych zmian.

An I&D banner from Avio Aero Polska

Rozpoczęcie kampanii zostało powierzone zespołowi ds. komunikacji w koordynacji z Magdaleną Bertainą, Compliance Managerem Avio Aero, Polką z urodzenia, ale Włoszką z adopcji, która pracuje we  Włoskim oddziale Avio Aero w Brindisi. „Zostałam zaangażowana w projekt przez Radę I&D aby konceptualizować wrażliwość obu krajów”, mówi Magdalena, „Bardzo często działania opracowywane na szczeblu centralnym były odbierane w Polsce w sposób chłodny w stosunku do oczekiwań, dlatego chcieliśmy zrozumieć i opracować projekt, który byłby w pełni dedykowany. I tak rozpoczęła się nasza piękna wspólna podróż. Mamy szczęście pracować w firmie, w której inkluzja i różnorodność są podstawowymi wartościami. Nasi pracownicy muszą pamiętać, że w tym chronionym środowisku mogą swobodnie wyrażać swoją indywidualność. To jest nasz cel, a #freetobe to nasze credo”.