Culture

Zgodność z przepisami staje się predykcyjna

Sztuczna inteligencja i systematyczne gromadzenie danych pozwalają na opracowanie narzędzi zdolnych do sprawnego i skutecznego przewidywania i podejmowania decyzji w firmie.

Mar 2024

Cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w transformacji zgodności, przechodząc od podejścia prewencyjnego do predykcyjnego. Sztuczna inteligencja, z jednej strony, oraz systematyczne gromadzenie danych, z drugiej, pozwalają na rozwój narzędzi zdolnych do przewidywania decyzji oraz skutecznego i efektywnego radzenia sobie z wyborami podejmowanymi w organizacji. Właśnie to, Daniel Salzotto, International Chief Compliance & Ethics Officer w GE Aerospace, powiedział compliancedesign.it, dzieląc się swoim doświadczeniem w wiodącej na świecie firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją i konserwacją silników lotniczych, komponentów i układów napędowych.

"Koncentrujemy się na przewidywaniu ryzyka za pomocą technologii, która pozwala nam ukierunkować działania tam, gdzie istnieje rzeczywiste ryzyko", wyjaśnia Salzotto. Technologia ta opiera się na dwóch głównych filarach: zdolności do łączenia ogromnej ilości danych oraz operowaniu narzędziem do uczenia się i interpretowania danych, przewidując przyszłe zachowania. Celem jest przejście od podejścia reaktywnego do proaktywnego, czyli przewidującego i reagującego na zagrożenia, zanim się pojawią. "Zajmujemy się tym wyzwaniem wewnętrznie, bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych konsultantów. Zatrudniliśmy analityka do naszego zespołu, aby posunąć się w kierunku bardziej zaawansowanego i predykcyjnego zarządzania ryzykiem".

Obecnie projekt znajduje się w fazie pilotażowej, ale gdy technologia będzie w pełni użyteczna dla całego zespołu, "strategie szkoleniowe i komunikacyjne również staną się bardziej odpowiednie i aktualne".

Jak działa ta technologia? Praktycznym przykładem mogą być zakłady produkcyjne. Dzięki powiązaniu danych z różnych funkcji biznesowych – takich jak dane dotyczące zarządzania personelem, liczba nowo zatrudnionych pracowników, dane finansowe i otwarte dane sprawozdawcze – możliwe jest uzyskanie rankingu ryzyka braku zgodności w różnych lokalizacjach (firma ma ich ponad 90). Dzięki temu możliwe jest nie tylko określenie, które zakłady mają najwyższe ryzyko braku zgodności, ale także skorelowanie trendów ryzyka z konkretną dynamiką biznesową. Pomaga to firmie GE Aerospace w ukierunkowanym opracowaniu najwłaściwszych działań ograniczających ryzyko.

The Avio Aero Brindisi center of production for cases and frames.

Komunikacja odgrywa kluczową rolę we wspieraniu kultury korporacyjnej opartej na etyce i uczciwości. W tym kontekście firma GE Aerospace opracowała trzy poziomy interakcji. Pierwszy poziom to "ton z góry", w którym liderzy regularnie komunikują się za pomocą wiadomości oraz spotkań na żywo lub online w celu określenia oczekiwań firmy.

"Często odwołują się do analizy przypadków, aby poinformować pracowników i sprawić, by zrozumieli, że oczekiwanie uczciwości jest podstawą kultury firmy". Drugi poziom obejmuje "liderów", czyli osoby w firmie z bezpośrednimi podwładnymi, które pracują nad tym, aby kwestia zgodności była omawiana na spotkaniach z ich zespołem. "Uważamy, że bardzo ważne jest, aby każdy lider komunikował swoim zespołom oczekiwania dotyczące uczciwości, wspierając "ton z góry" w szczegółach dotyczących codziennej pracy".

Trzeci poziom jest związany z samą naturą przedsiębiorstwa i polega na szerokim rozpowszechnianiu komunikatów dotyczących zgodności. GE Aerospace to firma technologiczno-produkcyjna, zatrudniająca dziesiątki tysięcy operatorów, do których trudno dotrzeć ze względu na charakter ich pracy. 

"Wielu z nich często nie pracuje przy komputerach lub nie sprawdza regularnie poczty e-mail, co utrudnia rozwiązywanie problemów ze zgodnością za pomocą tych samych narzędzi, których używa się w przypadku innych pracowników". Funkcja starała się zrozumieć biznes, organizację fabryk i rytm pracy każdej osoby, "wpisując się w te rytmy, aby przekazać uproszczone komunikaty, które są istotne dla rodzaju działalności, która jest wykonywana".

Daniel Salzotto, Chief Compliance & Ethics Officer, Avio Aero and Compliance & Ethics Leader – International, GE Aerospace.

"Koncentrujemy się na przewidywaniu ryzyka za pomocą technologii, która pozwala nam ukierunkować działania tam, gdzie istnieje rzeczywiste ryzyko"

Ponadto, firma organizuje specjalne sesje informacyjne na tematy operacyjne oraz ryzyka. "Organizujemy okrągłe stoły z pracownikami, aby poznać ich perspektywy, a także współpracujemy z innymi funkcjami biznesowymi, aby zająć się konkretnymi zagrożeniami i wyzwaniami. Celem jest osiągnięcie zbiorowego zaangażowania na każdym poziomie organizacji".

Zgodność z przepisami to nie tylko procedury, protokoły i kontrole, "ale także kluczowa funkcja w budowaniu kultury korporacyjnej opartej na etyce, wzajemnym szacunku i uczciwości", podkreśla Salzotto. Celem GE Aerospace jest sprawienie, by ludzie "zawsze czuli się komfortowo, zgłaszając obawy lub wyrażając sprzeciw, zarówno w ramach swoich funkcji, jak i poprzez zgłaszanie naruszeń zasad za pośrednictwem naszego otwartego systemu raportowania". Ponadto, w sektorze lotniczym i kosmicznym zgodność nabiera szczególnej konotacji, która wykracza poza zwykłą zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, ponieważ jest ściśle związana z pojęciem bezpieczeństwa w szybko zmieniającym się środowisku regulacyjnym.

"Podróżowanie samolotem często sprawia, że zakładamy, że cała technologia została zaprojektowana i zbudowana tak, aby radzić sobie ze złożonymi operacjami z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa", wyjaśnia Salzotto. "Zarządzanie ryzykiem ma zatem zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę nieodłączny związek przemysłu lotniczego z kwestiami bezpieczeństwa i zaufania". Aby skoncentrować pracę na funkcji zgodności , w marcu 2023 r. GE Aerospace powołało nową organizację o nazwie International Compliance Organization, na czele której stanął sam Salzotto.

"Zbudowaliśmy regionalne zespoły ds. zgodności, aby nadać organizacji szeroką i spójną misję". Zespoły te, składające się z profesjonalistów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, "mówią językiem miejscowej ludności i rozumieją lokalną kulturę". Struktura ta ma dwie główne zalety: z jednej strony przekazuje wymagania prawne i regulacyjne kierownictwu organizacji, "które może je następnie uwzględnić przy opracowywaniu polityk i definiowaniu procesów"; z drugiej strony odgrywa kluczową rolę na poziomie lokalnym, aby zapewnić, że działania, procesy i ryzyka są zarządzane - nie tylko zgodnie z lokalnymi wymaganiami - ale przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami i standardami grupy,  "często wyższymi niż lokalne".

The component repair shop in Avio Aero Pomigliano d'Arco.

"Zarządzanie ryzykiem ma zatem zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę nieodłączny związek przemysłu lotniczego z kwestiami bezpieczeństwa i zaufania"

Kultura korporacyjna GE Aerospace, zakorzeniona w ponad 125-letniej historii, "zachowuje te same wartości na całym świecie": od Stanów Zjednoczonych, przez Amerykę Łacińską, Europę, po Azję. Dlatego ważne jest, aby jasno określić oczekiwania firmy w kwestiach etyki i uczciwości, "niezależnie od położenia geograficznego", aby dokonać odpowiednich ocen i skalibrować wszelkie działania lub strategie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zarówno we Włoszech, jak i za granicą, Salzotto podkreśla różnorodność podejść do definiowania polityk zgodności. Podejście anglosaskie w rzeczywistości "skupia się na zasadach i oczekiwaniach dotyczących zachowania, często nakreślonych w prosty i jasny sposób". We Włoszech i w większości krajów Europy "mamy tendencję do bycia bardziej precyzyjnymi i szczegółowymi". Ta precyzja, wraz ze złożonością zarządzanych organizacji, "może utrudniać jasne zrozumienie oczekiwań dotyczących zachowań i związanego z nimi ryzyka", jednocześnie otwierając "potrzebę tworzenia wyjątków". Wyzwanie polega zatem "na uproszczeniu kontekstu i skoncentrowaniu dyskusji na fundamentalnych zasadach etycznych".

Interesariusze, do których należą akcjonariusze, klienci, pracownicy i opinia publiczna, "nie rozróżniają potencjalnych problemów na podstawie ich miejsca pochodzenia". Tak więc, uproszczenie kontekstu i skupienie się na zidentyfikowaniu "właściwej rzeczy", wzorując się na klasycznym przykładzie ‘testu gazety’, jest rozwiązaniem, które pozwala przezwyciężyć różnorodność podejść.

 Oryginalna wersja tego artykułu została zredagowana przez compliancedesign.it.