Culture

Take pride in us

W tym miesiącu okrzykniętym #PrideMonth, Avio Aero zapewnia wirtualną przestrzeń, aby wyrazić dumę i wysłuchać reprezentantów z całych Włoch, którzy codziennie prowadzą kampanię na rzecz świata bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu

Jun 2020

Wielu z nas musiało stawić czoła obecnej sytuacji związanej z przejściem na przekaz cyfrowy, ponieważ nowa odmiana koronawirusa i późniejsze działania mające na celu separację społeczną zmusiły do organizowania spotkań, seminariów, koncertów, imprez i innych wydarzeń na platformach internetowych. Dotyczy to również setek planowanych parad i marszów równości na całym świecie, które zostały odwołane i przeniesione z ulic do przestrzeni online. W rezultacie po raz pierwszy w historii odbędzie się 24-godzinna transmisja na żywo imprezyGlobal Pride powstałej w wyniku współpracy organizatorów Pride z każdego zakątka świata, którzy chcą zapewnić możliwość uczestnictwa w tym czerwcowym wydarzeniu wszystkim osobom w każdym miejscu.

Pierwotnie w ramach #PrideMonth 2020 firma Avio Aero szykowała się do wykonania znaczącego kroku poprzez sponsorowanie imprez Torino Pride oraz Salento & Puglia Pride, jednak obie parady nie mogły dojść do skutku z powodu ograniczeń fizycznych i odbyły się w formie niewielkich wydarzeń online. Niemniej jednak Avio Aero nadal wspiera społeczność LGBTIQ+ i głosi swoje wartości w zakresie integracji, różnorodności i przynależności poprzez specjalny webinar zatytułowany Take Pride in us.

Jak donosi HRW, społeczność LGBTIQ+ boryka się z coraz większymi trudnościami z powodu globalnej pandemii oraz stopnia narażenia na ataki. Na przykład służby azylowe były i nadal są zamknięte dla osób LGBTIQ+ próbujących uciec z krajów, w których mogą być narażone na prześladowania. Innym przykładem mogą być osoby LGBTIQ+ zmuszone do izolacji razem z krewnymi, którzy ich nie akceptują i znieważają. Ta lista się nie kończy. W rzeczywistości pandemia pogłębiła wiele istniejących form nierówności.

W związku z tym wydarzenia Pride muszą być kontynuowane. Jak wyjaśniłem w moim artykule w ubiegłym roku, impreza Pride jest ważnym elementem podnoszącym świadomość w zakresie nierówności osób LGBTIQ+ oraz naruszania ich praw na całym świecie, a zarazem świetną okazją na uczczenie sukcesów. W tym roku możemy świętować przełomowe zwycięstwo w zakresie praw osób LGBTIQ+ przyznanym zaledwie dwa tygodnie temu przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który orzekł, że orientacja seksualna i tożsamość płciowa są cechami objętymi ochroną na mocy ustaw o prawach obywatelskich.

Na szczęście w firmie GE od wielu lat stosujemy uczciwe zasady zatrudnienia oparte na tolerancji, zapewniając pracownikom ochronę dotyczącą orientacji seksualnej i wyrażania tożsamości płciowej, dlatego z otwartymi ramionami witamy szerszy ruch na rzecz równości. Jak donosi ILGA Europe, sytuacja jest wręcz przeciwna w krajach europejskich, w których już drugi rok z rzędu spada tzw.

Rainbow Index (ranking 49 krajów europejskich uszeregowanych pod względem praktyk prawnych i politycznych dotyczących osób LGBTIQ+), ponieważ znikają istniejące zabezpieczenia. Sytuacja ta dowodzi, że nie możemy stracić czujności, ponieważ jest jeszcze wiele do zrobienia.

Dlatego też 23 czerwca firma Avio Aero zorganizowała specjalny webinar zatytułowany Take Pride in us, który był transmitowany dla wszystkich pracowników. W 90-minutowym webinarze wzięło udział pięciu gości, którzy podzielili się swoimi osobistymi historiami i pokazali, dlaczego impreza Pride jest dla nich tak ważna. Wywołujące kontrowersje dyskusje były kontrolowane przez Carlamarię Tiburtini – lidera Avio Aero w dziedzinie integracji i różnorodności oraz partnera biznesowego w zakresie HR.

Riccardo Procacci, dyrektor generalny i wiceprezes Avio Aero, otworzył webinarium osobistą wypowiedzią dotyczącą tego, dlaczego różnorodność i impreza Pride są dla niego tak ważne: „Bardzo żałuję tego, że nie mogłem dołączyć do zeszłorocznej parady równości, i to nie tylko na uroczystości. Chętnie przeszedłbym z Wami ulicami, potwierdzając, że różnorodność jest mocną wartością, zarówno z moralnego, jak i materialnego punktu widzenia”.

From the left, Igor Suran, Francesca Vecchioni, Marco Alessandro Giusta

Po Riccardo głos zabrał pierwszy gość, Francesca Vecchioni, prezes i założycielka stowarzyszenia Diversity, która wygłosiła inspirujące przemówienie pod tytułem „Zakochasz się bez zastanowienia”. „Tytuł pochodzi z jednej z piosenek mojego ojca, która została napisana, gdy miałam tylko 2 lata i nadal mnie inspiruje” – wyjaśniła Francesca. Według Franceski impreza Pride jest ważna dla każdego z nas: „Kluczowym elementem imprezy Pride jest spotkanie innych ludzi, którzy doświadczyli tego samego lub czuli to samo co my. Ponieważ poznaniu siebie towarzyszy poczucie dumy i radości... Nie jesteśmy sami. Chodzi o globalną społeczność, która szuka wyzwolenia własnej autentyczności. Jeśli mamy do czynienia tylko z ludźmi podobnymi do nas, jest to jedynie suma w kategoriach matematycznych... Różnorodność pozwala na potęgowanie, a nie jedynie dodawanie liniowe”.

Następnie usłyszeliśmy wypowiedzi trzech zaproszonych gości z miejscowości, w których znajdują się włoskie zakłady Avio Aero. Marco Alessandro Giusta, radny miasta Turyn, zainicjował tę część webinaru i oznajmił, że zmiana społeczna może zacząć się od każdego z nas: „Kiedy w społeczeństwie pojawia się zmiana, należy ją zacząć od samego siebie – w ten sposób działamy w mieście takim jak Turyn (miasto działa na rzecz równości praw od początku lat 70-tych), wspierają zmianę poprzez szkolenia oraz komunikację, po których oczywiście następują działania. Musimy umożliwić ludziom wyrażanie siebie w 360°”.

Antonio Sedile, przedstawiciel Salento Pride oraz profesor psychologii ogólnej i stosowanej w instytucie IISS „Moccia” – Nardò (LE), wyjaśnił, dlaczego wiele osób nadal odczuwa potrzebę ukrywania swojej prawdziwej autentyczności: „W Apulii znajduje się tak wiele małych gmin i miasteczek, że są one jak wyspy oddzielone od dużych miast i od reszty świata”. Nie mają głosu i dlatego nie mają dużych szans na to, by zostać wysłuchanym, nie mówiąc już o wyrażeniu swoich uczuć”. Wiele osób mieszkających w tych miejscach ukrywa swoją osobistą różnorodność, aby uniknąć niesprostania oczekiwaniom społeczeństwa lub rodziny... Oczekiwaniom, które znają od dzieciństwa. Brindisi liczy 85 000 mieszkańców, co oznacza, że około 4200 osób homoseksualnych chce zostać wysłuchanych (przy założeniu WHO, że 5% populacji to osoby homoseksualne). Homoseksualiści nie są jak wyspy, a pierwszym podmiotem uczestniczącym w wyjściu z ukrycia jest ich rodzina”.

From the left, Carlo Sedile and Antonio Cremona

Po poznaniu znaczenia rodziny w tym kontekście, Carlo Cremona, prezes i Ken APS O.N.L.U.S. (Neapol), opowiedział o tym, że miejsca pracy są tak samo ważną podstawą dla tworzenia integracji: „Skupiliśmy się na miejscu pracy jako jednym ze źródeł, w których dyskryminacja może się często zdarzać, a pracownicy, którzy się z nią spotykają, żyją w ciągłym stresie i smutku. W konsekwencji szkodzi to zarówno zdrowiu psychicznemu, jak i wydajności pracy. Różnorodność jest wzbogaceniem się zarówno w zakresie osobistym, jak i biznesowym. Wyjście z ukrycia w pracy powinno się odbyć tak samo, jak przed rodziną – jest to równie korzystne”.

Webinar Take Pride in us zakończył Igor Šuran, dyrektor wykonawczy Parks – Liberi e Uguali,który powtórzył, jak ważne dla dużych firm jest tworzenie i utrzymywanie nacisku na równość nawet w czasach rosnącej niestabilności: „Chociaż jestem gościem tego cyfrowego wydarzenia Pride, czuję się jak w domu i jestem głęboko wdzięczny za słowa Riccardo, ponieważ chciałbym je usłyszeć od innych dyrektorów generalnych dużych korporacji i firm we Włoszech. Każdy z nas musi zrobić krok naprzód w kierunku uczenia się integracji. Dziękujemy za to wydarzenie. Chociaż odbyło się ono w formie cyfrowej i w tak trudnych czasach, zachowanie skupienia na tych tematach wiele znaczy”.

Firma Avio Aero jest dumna z tego, że udało się stworzyć przestrzeń do podnoszenia świadomości, stymulowania znaczącego dialogu na temat integracji i różnorodności (I&D) oraz zapewnienia czasu na świętowanie osiągnięć w tym zakresie. Chciałbym osobiście podziękować wszystkim mówcom, słuchaczom, Pasqualemu Felago – współprowadzącemu GLBTA Affinity Network – który odegrał kluczową rolę w organizacji webinaru, naszym wspaniałym punktom kontaktowym w zakresie GLBTA i całej naszej rodzinie GLBTA.

Na koniec chciałbym powtórzyć przesłanie – Idźmy naprzód – opublikowane przez prezesa i dyrektora generalnego GE, Larry'ego Culpa, oraz jego wezwanie do wprowadzenia trwałych zmian, które przyniosą równość i sprawiedliwość wszystkim zróżnicowanym społecznościom. Po możliwej do uniknięcia i tragicznej śmierci George'a Floyda, na całym świecie ludzie zaczęli uświadamiać sobie, że należy pokonać rasizm i dyskryminację w każdym miejscu. Chociaż rok 2020 był do tej pory pełny niepokoju, byliśmy świadkami ogromnego wyrazu miłości i dobroci od ludzi, którzy skutecznie zatrzymali bieg swojego życia, pozostając w domu, by chronić siebie nawzajem.

Zachęcam zatem wszystkich, którzy czytają ten artykuł, aby świętowali Pride Month, okazali należyty szacunek George'owi i wszystkim ludziom o innym kolorze skóry, którzy niesprawiedliwie stracili życie, oraz aby znaleźli sposoby na zapewnienie większej równości wszystkim mniejszościom. To światełko w tunelu bez wątpienia utoruje drogę do lepszego jutra, jeśli wszyscy wykonamy krok do tyłu i ponownie zastanowimy się nad znaczeniem życia
#loveislove.