Humans

Jsme tvořeni překážkami, které jsme překonali

Den ocenění inženýrství 2021 byl rovněž příležitostí podívat se kupředu na další výzvy a příležitosti v době globálních změn, a mnohem více…

Apr 2021

„Vaše osobnost je tvořena překážkami, které se vám podařilo překonat“: to jsou slova, která uzavírají video s Rachele Somaschini, profesionální řidičkou rallye trpící cystickou fibrózou, která byla speciálním hostem společnosti Avio Aero na Dni ocenění inženýrství 2021. ERD je každoroční celosvětový veletrh společnosti GE Aviation věnovaný novátorským myslitelům, kteří uvádějí do života ty nejlepší letecké výrobky. Právě těmito slovy od Rachele bychom chtěli začít dnešní příběh.

Začněme od začátku: den – oslavován jako obvykle v dubnu, který byl z důvodu vypuknutí globální pandemie přesunut na konec rok – byl věnován oslavě konce roku 2020 a ocenění vynikajících výsledků inženýrů společnosti Avio Aero.  Vzhledem k tomu, že nebylo možné shromáždit na jednom místě více než 650 inženýrů Avio Aero a my jsme si nechtěli tuto zvláštní, každoroční příležitost nechat ujít, uskutečnil se ERD 2021 virtuálně.

Akce začala krátkým úvodním proslovem generálního ředitele Riccarda Procacciho, který chtěl přivítat celý inženýrský tým shromážděný za účelem oslav, v němž zdůraznil, jak důležitý a zásadní je jejich přínos a vášeň pro všechny ve společnosti Avio Aero. Poté následoval stručný proslov generálního manažera společnosti Avio Aero,Giorgia Abrateho, který shrnul pracovní plán inženýrské divize Avio Aero pro rok 2021 a představil nový systém řízení inženýrství založený na principech přístupu LEAN.

Pak přišel na řadu Christian Ferrari, vedoucí divize inženýrského provozu, kvality a dodržování předpisů ve společnosti Avio Aero, který představil akci a kategorie cen. Zdůraznil, jakou ctí je pro něj převzetí role ‚„moderátora“ pro tuto událost. Prozkoumat seznam uchazečů o ocenění a vybrat – společně s vedoucím týmem – vítěze v různých kategoriích, bylo složité zejména v letošním roce: Nejlepší mladý inženýr, materiály a výroba, vytváření hodnot pro zákazníky, nástroje a excelence procesů, technické poradenství a věda a technologie.“

Engineering Recognition Day 2021 winners.

Ročník ERD 2021 měl také společnou nit, která byla zdůrazněna již v názvu akce: Stoupáme společně. Vyvrcholením tohoto sdělení byl video rozhovor s Rachele Somaschini, která se divákům ukázala uprostřed slavnostního předávání cen. Ve svém projevu nám Rachele chtěla říct, co to znamená být sportovcem s mimořádně běžným, ale zákeřným a neviditelným onemocněním. „Těm, kteří nemají ponětí, co to je cystická fibróza, vždycky říkám, aby si zkusili představit, jaké by to bylo dýchat slánkou. To je pocit, který pacient zažívá, když cystická fibróza napadne jeho plíce.“

Rachele, která soutěží ve sportu, kterého se stále účastní jen málo žen, chtěla zdůraznit, že „být ženou nebo mužem v kontextu automobilových závodů není žádný rozdíl. Jakmile si nasadíte helmu, jediným nepřítelem, kterého musíte porazit, je čas a vyhrát lze pouze svým odhodláním a tréninkem.“

Silné svědectví mladé profesionálky, která neměla bezstarostné dětství. „Jako dítě jsem měla vždy pocit, že nemám dost času, abych všechno stihla, a vezmeme-li v úvahu, že průměrná délka života člověka s mou patologií je dnes 40 let, je pochopitelné, proč denně pracuji na získání finančních prostředků: výzkum znamená naději do budoucna.“

Rachele působí svou velkou zralostí, kuráží a odhodláním. Rozhovor zakončila frází, která má pro ni nesmírný význam. Slova pocházejí od její přítelkyně Angeliky, se kterou sdílela část svých zkušeností a která bohužel svou bitvu s nemocí prohrála: „Vaše osobnost je tvořena překážkami, které se vám podařilo překonat“.

Tato slova si obě mladé ženy navzájem opakovaly během svého pobytu v nemocnici nebo při cestování po celém světě. „Mám to vytetované na těle a je to napsané na mém autě: pomáhá mi to začít každý nový den se správným nadšením.“

V tomto okamžiku bych rád poděkoval Rachele za její slova, za její krásný úsměv a za odhodlání této silné dívky, stejně jako za její sdělení. Děkuji také Silvii, Michaelovi, Gilbertovo, Cosimovi, Marcovi, Salvatorovi, Dariovi, Jaroslawovi, Simonovi, Giannimu a Valeriovi - vítězům letošního dne ocenění inženýrství 2021 - za jejich společný závazek a touhu se vždy překonat a dosáhnout skvělých výsledků. A ještě jednou, jak Giorgio zdůraznil ve svém závěrečném projevu, díky všem kolegům za jejich každodenní snahu a odhodlání, ale také „za jejich jedinečnost a rozmanitost… protože u nás rozmanitost vítáme, a právě díky naší schopnosti přivítat a podporovat rozmanitost jsme společně připraveni dosáhnout zásadních výsledků“.

Takže… budu se na vás těšit na příštím Dni ocenění inženýrství!