Culture

Nad rámec toho, co je „proveditelné“

Během měsíce hrdosti hovoří vedoucí oddělení inkluze a diverzity (I&D) společnosti Avio Aero o jedné ze svých skutečných pracovních zkušeností a o tom, jak se její společnost rozhodla být inkluzivní a dát hlas těm, kteří jej nemají.

Jun 2021

Existují situace, které společnostem umožňují udělat skok o několik let dopředu, pokud jde o inkluzi, a to jednoduše proto, že se k těmto situacím přistupuje s takzvaným „růstovým myšlením“.Jedná se o situace, u kterých se nejdříve zdá, že na ně existuje předvídatelná, rozhodná a jednoduchá odpověď, ale díky lidem, kteří mají možnost je ovlivnit, mají opačný a překvapivý výsledek.

„Neexistuje lepší způsob, jak oslavit měsíc hrdosti, než mluvit o skutečném zážitku, konkrétní skutečnosti, která ovlivnila komunitu našich zaměstnanců,“ říká Carlamaria Tiburtini, Senior HR Business Partner a I&D Leader ve společnosti Avio Aero. „Je to příležitost, která nám opět umožnila přesunout se od záměrů k činům.“

Zkušenost, o kterou se Tiburtini chce podělit s komunitou společnosti Avio Aero i se čtenáři časopisu about, jepříběhem rodičovství“ a zároveň příležitostí zamyslet se nad skutečnou událostí, která se skládá jak z pocitů, tak i z každodenní pragmatičnosti. Podělila se o ně se soustředěním a odbornými znalostmi profesionála s bohatými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů, které získala mimo jiné v různých odvětvích nadnárodních společností.

Illustrations in page by Margherita Fruscoloni Morello.

„Kolegům se narodilo dítě, proto bylo nutné, aby si rodiče vzali rodičovskou dovolenou ve stejné míře,“ říká vedoucí oddělení I&D společnosti Avio Aero. „Jednalo se o rodičovství páru stejného pohlaví, přičemž rodičovská dovolená může být čerpána pouze biologickým rodičem. Italský zákon č. 76 ze dne 20. května 2016 – běžně nazývaný „zákon Cirinnà“ podle jména podporující senátorky a zároveň první signatářky – umožňoval uznání manželské dovolené, měsíčního povolení podle někdejšího zákona č. 104, mimořádnou dovolenou na pomoc partnerům a rodinným příslušníkům v nouzi, ale ne rodičovskou dovolenou.“

„Z čistě manažerského hlediska by reakce na žádost zaměstnance o rodičovskou dovolenou byla ve své podstatě bohužel negativní. V našem případě jsme se snažili analyzovat situaci z hlediska inkluze a položili jsme si otázku, zda může společnost Avio Aero udělat něco pro to, aby i nadále zajišťovala spravedlivé zacházení se svými zaměstnanci. Stejně jako mnoho jiných společností jsme se pokusili vyplnit mezeru v zákoně tím, že jsme sociálnímu rodiči poskytli 10 dní placené dovolené, jejíž náklady plně hradí naše společnost. V důsledku tohoto případu nyní společně s kolegy ze společnosti GE po celém světě připravujeme politiku, která by se mohla stát součástí současného řízení lidských zdrojů. Nechceme, aby byla vnímána jako benefit, ale jako skutečné organizační opatření, zatímco čekáme na to, co udělají zákonodárci,“ vysvětluje Tiburtini.

Při absenci právní ochrany mohou totiž společnosti uznat nebo rozšířit některá práva, která tuto ochranu zatím neposkytují. Pokud není ochrana formálně stvrzena, vzniká velmi vysoké riziko, že bude vnímána jako ústupek, přestože ve skutečnosti jde o výslovnou formu podpory, která umožňuje vyhnout se nepřímé diskriminaci pracovníka.

„Jsme velmi vděční, že nám naši kolegové dali příležitost o této problematice diskutovat, protože pracovníci, kteří patří do LGBTIQ+ komunity, často raději neudělají coming out, i když rozhodnutí, která se jich týkají, jsou důležitá. Zasáhnutí do tohoto případu nám umožnilo nejen uznat nezcizitelné právo na rodičovskou péči, ale také realizovat hodnoty inkluze a přijetí diverzity, kterými se naše společnost řídí každý den,“ usoudila Carlamaria Tiburtini.