Culture

Létání s hrdostí

I letos se lidé na italských pobočkách společnosti Avio Aero zapojili do červnových průvodů hrdosti s velkým nasazením, získali spoustu informací  od  hostů během speciálních akcí a nyní se těší na další průvod v Praze.

Jul 2023

S koncem června, který je celosvětově uznáván jako měsíc hrdosti, se zamýšlíme nad významem této každoroční oslavy. Měsíc hrdosti je připomínkou pokroku, kterého komunita LGBTQIA+ dosáhla, a zároveň upozorňuje na pokračující cestu za rovná práva a přijetí zbytkem společnosti.

Ve společnosti Avio Aero jsme v červnu létali s hrdostí a budeme s ní létat i nadále, 24 hodin denně, 365 dní v týdnu: jsme hrdí na to, že jsme solidární s komunitou LGBTQIA+. Společnost si uvědomuje důležitost uznání a podpory měsíce hrdosti, protože její zaměstnanci věří, že rozmanitost je základem inovací a pokroku a že komunita LGBTQIA+ (lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů, queer lidí, intersexuálů, asexuálů a dalších) je stále diskriminována. Společnost Avio Aero se snaží být pro každého domovem.

Letos je společnost Avio Aero již podruhé hrdým sponzorem průvodů hrdosti v Turíně, Neapoli a Salentu,  čímž dokazuje, že její zaměstnanci jsou odhodláni podporovat inkluzi a přijímat různorodé komunity, ve kterých pracují a žijí.

Employees from Rivalta di Torino headquarters taking a picture with the Pride frame.

„Pride je celosvětová událost, musíme si uvědomit, že rozmanitost je vždy bohatství. Důležité je však také každý den pracovat na posílení práv homosexuálů, a to ve všech činnostech našeho života“

S potěšením oznamujeme, že jsme sponzory projektu Prague Pride (plánovaného na 12. srpna), čímž se poprvé účastníme této pozoruhodné události i v České republice.

„Pride je celosvětová událost, musíme si uvědomit, že rozmanitost je vždy bohatství. Důležité je však také každý den pracovat na posílení práv homosexuálů, a to ve všech činnostech našeho života,“ říká Luca Trapanese, speciální host na našem pracovišti Avio Aero Pomigliano.

Tým pro inkluzi a diverzitu společnosti Avio Aero zorganizoval akce „před Pride“ na několika italských pracovištích, na které byli pozváni i externí hosté. Tyto akce poskytly příležitost ke smysluplným rozhovorům, podpořily porozumění a vybudovaly mosty mezi zaměstnanci a komunitou LGBTQIA+.

První akce „před Pride“ se konala na pracovišti v Brindisi a hostující řečník Anna Maria Calabrese – předsedkyně Komise pro rovné příležitosti města Brindisi – působila jako silná propagátorka těchto akcí.

The Avio Aero team at the Pride parade in Naples, here in piazza Dante.

„Realita společnosti Avio Aero na mě udělala velmi pozitivní dojem.  Jak jsem veřejně informovala ve svém příspěvku na sociálních sítích, není samozřejmé, aby dal zaměstnavatel v pracovní době prostor pro školení o občanských právech. Zaměstnancům se mimo jiné naskýtá příležitost zamyslet se nad vlastními postoji nebo chováním, včetně předsudků, kterými jsme všichni, i když nevědomě, prosyceni.“

Dále říká, že její úsilí o rozmanitost a inkluzi v Brindisi je neutuchající. Anna Maria věří, že naslouchání je zásadní jak pro ty, kteří mají předsudky, tak pro podporu a zlepšení budoucích situací.  Jako městská radní a předsedkyně Komise pro rovné příležitosti prosazovala ve spolupráci s obchodními sdruženími osvětová a informační setkání pro obyvatele Brindisi, která předcházela prvnímu ročníku Brindisi Pride v srpnu 2021.

Brindisi přivítalo také druhého speciálního hosta, který vystoupil během akce věnované zaměstnancům: Natascia Maesi, prezidentka italské asociace Arcigay. „Když jsem se zúčastnila akce Avio Aero, měla jsem pozitivní pocit: udělali jsme důležitý krok vpřed, společně jsme pracovali na odbourávání stereotypů a předsudků, které často přecházejí v násilí. Sdíleli jsme také užitečné nástroje, jak rozpoznat homo-bi-lesbo-trans-afobní násilí, jak se k němu postavit v každodenní rutině a na pracovišti (kde se LGBTQIA+ lidé často mohou cítit nevítáni) a jak respektujícím způsobem komunikovat.

The Pride parade in Lecce, attended by the Avio Aero people of the Brindisi site.

Luca Trapanese, svobodný homosexuální otec dívky s Downovým syndromem, kterou adoptoval v roce 2018, byl hostem akce „před Pride“ v Pomigliano d'Arco. Připomněl, jak je společnost na jedné straně nepřipravená na rozmanitost, někdy se bojí, není si jistá, jak reagovat. Například stále existují lidé, kteří jsou přesvědčeni, že Downův syndrom je nakažlivá nemoc. Musíme vytvářet kulturu, vzdělávat lidi o tématech postižení a rozmanitosti.

Natascia říká: „Jsme jen kousek před rokem nula,“ říká. „Zákon o občanských svazcích byl schválen v roce 2006, avšak neuznává možnost, aby páry stejného pohlaví mohly adoptovat děti. Stále chybí zákon proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity, zákon, který by zastavil operace intersexuálních nezletilých nebo jednou provždy zakázal tzv. reparativní teorie.“

The start of the Pride parade in Torino, with the whole Avio Aero team attending.

V slovech Natascie se skutečně opakuje obhajoba a očekávání od zákonodárců: „Chybí nám také zákony o nenávistných projevech a je nutné, aby byly ve školách povinné vzdělávací projekty o rozmanitosti, souhlasu, afektivitě, vědomé a pozitivní sexualitě, atd.... zkrátka, je ještě mnoho věcí, které je třeba udělat.“   

Ve společnosti Avio Aero věříme, že se společně můžeme nadále učit a naslouchat všem hlasům, zkušenostem, které se snaží stoupat k novým výšinám a zároveň oslavovat  lidskost, která dělá naši společnost i celý svět lepším místem pro všechny.