Culture

Hrdě vyvěšujeme naše barvy

Pride Parades viděné očima a srdcem našich úžasných lidí, kteří se shromáždili a slavili v každé komunitě, kde je Avio Aero přítomno, ve všech třech zemích

Jul 2022

ROZMANITOST je samozřejmostí. INKLUZE je naším posláním. ROVNOST je naším cílem.To byl slogan vyražený na transparentech, které jsme hrdě nesli během naší účasti na mnoha průvodech Pride Parades během měsíce hrdosti po celé Evropě.

Měsíc hrdosti je o přijetí, rovnosti, oslavě práce lidí z LGBTIQ+ komunity, vzdělávání v oblasti historie LGBTIQ+ komunity a zvyšování povědomí o problémech týkajících se LGBTIQ+ komunity. Vyzývá také k tomu, aby si lidé uvědomili, jak škodlivá byla a stále může být homofobie či jakákoli jiná forma diskriminace. Průvody Pride Parades pořádané v tomto měsíci jsou proto důležitým prostředkem, jak přitáhnout pozornost a současně podpořit naše zájmy. Jsou o podpoře rozmanitosti a oslavě našich odlišností; všichni bychom měli být hrdí na to, kým jsme, bez ohledu na to, jak se identifikujeme nebo koho milujeme.

Zejména v letošním roce – po omezeních a lockdownech v souvislosti s pandemií Covidu-19 – je důležitější než kdy jindy začít vytvářet inkluzivní svět, který přivítá každého, a společnost Avio Aero proto učinila velký krok vpřed na své cestě k inkluzi. Společnost Avio Aero se poprvé stala sponzorem průvodu Pride Parade, a to nejen jednoho, ale hned tří průvodů, které jsou nejblíže našim hlavním italským výrobním závodům (Turín, Neapol a Lecce). 

The Pride parade in Bielsko Biala on last July 3rd.

Kromě toho se zaměstnanci společnosti Avio Aero z polského závodu Bielska-Biale poprvé zúčastnili pochodu rovnosti v Polsku. V neposlední řadě se společnost Avio Aero také zúčastní pražského průvodu Prague Pride v polovině srpna.

„Sponzorování pochodů hrdosti Pride je jasným důkazem našeho odhodlání chránit občanská práva. Práva všech," říká Carlamaria Tiburtini, pracující na pozici HR Business Partner a Inclusion Leader. „Dokud budou diskriminováni a omezováni ti, kteří prostě chtějí být tím, kým jsou, nemůžeme se dívat jinam. Ve společnosti Avio Aero jsme se rozhodli stát se aktivní součástí a podporovat kulturu inkluze, na které se všichni aktivně podílíme. Jsem hrdá na malé, ale i velké kroky, které společně se všemi zaměstnanci děláme. Naším přáním je, aby se naši lidé při příchodu do práce cítili „jako doma", v bezpečném prostředí, bez obav, že budou souzeni, a aby cítili ocenění za to, co dělají, za svou každodenní práci, za své schopnosti a jednoduše za to, že jsou lidmi."

Čtyř průvodů se celkem zúčastnily stovky kolegů, včetně našeho generálního ředitele a manažera Riccarda Procacciho. „Účast v průvodu s mými kolegy byla fantastickým zážitkem,“ nechala se slyšet Patricia Simao Sartorius, hlavní poradkyně společnosti, která se 18. června zúčastnila pochodu v Turíně. „Kromě mého osobního přesvědčení bylo nesmírně pozitivní vidět a přesvědčit se o tom, že společnost, ve které pracuji, nejen podporuje, ale také věří v rovnoprávnost – účast vedení společnosti pro mě hodně znamenala. Skutečná angažovanost je opravdu důležitá."

The Pride parade in Torino was attended also by the Avio Aero CEO, Riccardo Procacci, and most of the senior leadership as well.

Podobně smýšlí také Ornella Fiore, vedoucí pracovnice pro styk s klienty, která se 2. července zúčastnila průvodu hrdosti v Neapoli. Při této příležitosti uvedla: „Bylo mi potěšením a ctí zúčastnit se neapolského průvodu hrdosti pod záštitou společnosti, ve které pracuji již 30 let. Ještě před několika lety by něco takového nebylo možné. Když jsem dorazila na náměstí, cítila jsem vlnu energie plnou radosti a euforie. Podpora legitimních práv osob ve spojení s takovou energií byla úžasným zážitkem.“

Častým tématem během těchto svátků je pocit euforie a radostné nálady. „Bylo to SPOLEČNÉ, bylo to ROZMANITÉ, bylo to BAREVNÉ. Tento průvod hrdosti byl pro mě útěchou, únikem do dokonalého světa, do světa bez předsudků," říká Magdalena Bertaina, vedoucí oddělení pro dodržování předpisů, která se 16. července zúčastnila průvodu v Salentu. „Takové akce jsem se zúčastnila poprvé, ale určitě ne naposledy."

Ve světě práce se bude dařit těm organizacím, které budou klást důraz na inkluzi a rozmanitost a budou na těchto hodnotách stavět své strategie. Ve společnosti Avio Aero účast a sponzorství průvodů hrdosti nepředstavovaly kompletní účast na měsíci hrdosti!

The Pride parade 2022 in Naples, with the whole Pomigliano team and leadership.

Vedle poradenství, vzdělávání a zvyšování povědomí o problematice LGBTIQ+ komunity připravujeme naše kolegy na to, aby byli lepšími spojenci v bitvě za rovná práva. V souvislosti s tímto Czeslaw Walek, právník a organizátor pražského průvodu Prague Pride, hovořil s našimi zaměstnanci o právech LGBTIQ+ osob v České republice a Fabrizio Tommasi, také právník, hovořil s našimi kolegy v Brindisi o diskriminačních praktikách vůči LGBTIQ+ osobám, ke kterým dochází na pracovišti. Kromě toho Luciano Lopopolo, národní prezident společnosti Arcigay Italy, představil zaměstnancům ve společnosti Avio Aero Brindisi webinář věnovaný historii pochodů hrdosti.

V Pomigliano d'Arco jsme dále přivítali herce Cosima Albertiho, který se s námi podělil o své svědectví, v němž zdůraznil význam a potřebu pracovního prostředí, které je doopravdy inkluzivní a respektuje rozmanitost. A na závěr Igor Suran, výkonný ředitel společnosti Parks – Liberi e Uguali, navštívil jihoitalská pracoviště společnosti Avio Aero, aby zde pohovořil o roli jazyka při posilování kultury začleňování, což je kultura, v níž nás slova, která říkáme a slyšíme, mohou více spojovat.

Měsíc hrdosti je však víc než jen obyčejný měsíc. Je to celoroční hnutí, jehož cílem je pomoci všem našim kolegům, aby se ve společnosti Avio Aero cítili jako doma – aby mohli být sami sebou.

Jacek Przygoda, Avio Aero Polska Plant Leader, with his colleagues walking with the crowd during Bielsko Biala parade.

Daniela Pappone, manažerka prodejního oddělení, dodává: „Těm, kteří to nevědí, bych ráda věnovala následující citát. A já osobně říkám těm, kteří se nikdy nepokusili vžít do situace druhého, ale přesto se cítí oprávněni vynášet soudy a říkat, co je správné a co ne. Nemyslím si, že je špatné soudit, vyjádřit myšlenku, ale než tak učiníme, měli bychom se pokusit pochopit, co vlastně soudíme: Pablo Picasso říkával: „Nesuď to, co neznáš. Zkus tomu nejprve porozumět.“

Cover image: the Avio Aero Brindisi team at the Lecce, Salento pride.