Humans

STEM by Women

W Turynie odbyła się inauguracja stowarzyszenia poświęconego promowaniu kursów uniwersyteckich i karier opartych na STEM, któremu przewodniczy dyrektor ds. HR w Avio Aero.

May 2019

16 maja w Turynie miało miejsce pierwsze oficjalne wydarzenie Stowarzyszenia STEM by Women, któremu przewodniczyła Barbara Preti, dyrektor HR Avio Aero. Celem stowarzyszenia jest wspieranie kursów i karier dla kobiet w STEM (Nauka, Technologia, Inżynieria i Matematyka), obszarach wiedzy tradycyjnie kojarzonych jako typowo męska domena.. 

Avio Aero współpracuje poprzez STEM by Women z instytutami akademickimi, takimi jak Politechnika w Turynie i Uniwersytet w Turynie, ale także z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Alstom, Amazon, CNH, Comau, Comsoft, Eurosearch Consultants, FCA, GM, Kairos, Italgas, ITT, NC Componenti, Pininfarina, Prima Industrie, TopCon oraz Torino Wireless. A wszystko po to, aby przełamać uprzedzenia, że przedmioty STEM to typowe “męskie sprawy”.

Podczas pierwszego spotkania w Unione Industriale w Turynie ponad 200 młodych uczestników miało posłuchać różnych dyrektorów HR i dyrektorów stowarzyszonych firm oraz spotkać się z dwudziestoma „wzorami do naśladowania”: kobietami na wysokich stanowiskach oraz menedżerami, które z pasją i z powodzeniem pracują w branży STEM.

„Jakiś czas temu nasza firma poszukiwała inżynierów, którzy mieli zająć stanowiska kierownicze i chciałam, aby te stanowiska zajęły kobiety. Ci, którzy, podobnie jak my, wprowadzają innowacje do swojej firmy, wiedzą, że innowacja rodzi się z porównania różnych punktów widzenia, doświadczenia i nastawienia. A ponieważ takie stanowiska są wciąż okupowane przez mężczyzn, zwróciłam się o pomoc do headhuntera” - mówi Barbara Preti. „ Nadal pamiętam jego odpowiedzieć zupełnie, jakby to było wczoraj: „Szukasz igły w stogu siana”. To stwierdzenie przekonało mnie o podjęcia konkretnych działań dla zmiany tej sytuacji.  Z tego powodu wraz z innymi kobietami, które mocno w nas wierzą, założyliśmy pierwsze Stowarzyszenie zajmujące się rozwojem kariery STEM we Włoszech.”

Ponadto, zdaniem, STEM by Women zrodziło się z połączenia dwóch szczególnych czynników: „serca i poszukiwania umiejętności” Pierwszy czynnik wynika z silnego poczucia odpowiedzialności, pasji i zrozumienia dla kobiet, które są wspólne dla Barbary i wszystkich członków stowarzyszenia, jednak ta siła napędowa łączy się z globalną potrzebą poprawy różnic między płciami, co szczególnie widać w różnych dziedzinach, w tym w STEM, gdzie niedostateczna reprezentacja kobiet dała sygnał do działania.

Celem Barbary Preti jest stworzenie silnego dialogu na trzech różnych, ale powiązanych ze sobą frontach: ze studentkami, uczelniami i firmami. Z jednej strony istnieje potrzeba, aby studentki miały świadomość, jakie zawody są dostępne w branżach STEM. Z drugiej strony mamy potrzebę zaprojektowania odpowiednich ścieżek akademickich wraz ze szkołami średnimi, aby przygotować młodych ludzi do przyszłych zawodów, które w coraz większym stopniu będą wymagać umiejętności technicznych i naukowych. Po trzecie,  ważne jest nawiązanie dialogu z innymi firmami w celu sprawdzenia ich kultury korporacyjnej i zmiany praktyk, aby w rezultacie zmienić przyszłość na lepsze.

Kierujmy się wizją firm, w których można stworzyć warunki, aby nie tylko przyjąć, ale także rozwijać umiejętności z myślą o różnorodności i tworzyć różne perspektywy, które ułatwią wprowadzanie innowacji i doprowadzą do sukcesu takich firm” -  podkreśla Barbara Preti. „Osoby, dla których innowacyjność jest kluczowa, rozumieją, że tylko bardzo zróżnicowane zespoły mogą wnieść różne perspektywy, pomysły i doświadczenia. Najlepsze rozwiązania pochodzą z porównywania pomysłów różnych członków zespołu. I to właśnie jest wizja Avio Aero”.

Marzeniem Dyrektor HR Avio Aero jest przyszłość, w której temat stowarzyszenia nie jest już „problemem” i wyobraża sobie przyszłość, w której różnorodność będzie czymś zupełnie naturalnym, czymś, co sprawi, że tworzenie stowarzyszeń lub spotkań poświęconych takim kwestiom będzie zbędne. „Przyszłość, w którą wierzę, to przyszłość, w której włączenie społecznne i różnorodność stanowią część kultury nie tylko naszej firmy, ale także naszego kraju”- podsumowuje Preti.

„Twórzmy wizję firm, w których można stworzyć warunki, nie tylko po to, przyjmować, ale także kontynuować rozwój umiejętności dla potrzeb różnorodności, innowacyjności oraz odnoszenia sukcesów”.

STEM by Women to okazja, by coś zmienić, wpłynąć na społeczność i stworzyć społeczno-ekonomiczny ruch, którego celem jest nie tylko poprawę sektora naukowego i technologicznego oraz firm w tym sektorze, ale także myślenie ponad podziałem ze względu na płeć.

Kierujmy się wizją firm, w których można stworzyć warunki, aby nie tylko przyjąć, ale także rozwijać umiejętności z myślą o różnorodności"

To właśnie sugeruje Elena Grifoni Winters, Szefowa Gabinetu Europejskiej Agencji Kosmicznej i wyjątkowy mówca na tym pierwszym spotkaniu. Uważa ona, że ta kwestia powinna być dla nas prawdziwym wyzwaniem społecznym. „Pokonywanie ograniczeń jest tym, co zaprowadziło nas do miejsca, w który jesteśmy teraz. To, co wyróżnia i zawsze przyczyniało się do tego, że nasz gatunek jest w stanie sprostać i pokonać ciągłe wyzwania”.

„To pierwszy z serii wydarzeń, w których STEM by Women promuje przedmioty ścisłe wśród studentek” - mówi Licia Devalle, wiceprezes Stowarzyszenia. „Naszym celem jest stworzenie różnych okazji do inspiracji i motywacji dla kobiet, aby próbowały swoich sił w STEM i wybierając dla siebie studia, dokonywały odpowiedzialnych wyborów, budując tym samym najlepszą przyszłość dla siebie. W nadchodzących miesiącach chcemy stworzyć przestrzeń dla współpracy studentek ze Stowarzyszeniem; przedstawimy wyniki ankiet wypełnionych przez firmy oraz studentki w zakresie STEM dla kobiet, oraz rozpoczniemy projekt szkoleniowy w około 15 uczelniach wyższych, dzięki współpracy z Regionalną Radą ds. Równych Szans”.

Video in this page is courtesy of PoliTo Life, Politecnico di Torino