Culture

Innowacje dla klimatu

Wywiad specjalny z Michaelem Gill, Dyrektorem Wykonawczym Air Transport Action Group, światowym  stowarzyszeniem walczącym o zrównoważoną przyszłość lotnictwa.

Apr 2019

Wpływ człowieka na środowisko to jeden z najszerzej dyskutowanych problemów naszego stulecia. Rosnący globalny poziom emisji zanieczyszczeń, coraz cieńsza warstwa ozonowa i wynikający z tego wzrost temperatury należą do najbardziej przerażających zagrożeń dla ludzkości. Przewiduje się, że do 2040 r. emisje CO2 i NOX wzrosną odpowiednio o co najmniej 21% i 16%.

Sektor transportu lotniczego odpowiada za 12% całkowitej emisji CO2 ze źródeł transportowych oraz za około 2% całkowitej emisji CO2 generowanej przez człowieka. W latach 2014–2017 liczba lotów wzrosła o 8%, a w najbardziej prawdopodobnej prognozie wzrośnie o 42% od 2017 do 2040 roku.

W 2008 roku liderzy sektora opracowali plan działania na rzecz klimatu oparty na trzech globalnych celach, do których realizacji zobowiązał się cały sektor. Aby osiągnąć te cele, w sektorze wprowadzono zbiorową strategię, która uwzględnia wszystkie środki redukcji emisji. Sektor lotniczy wdraża wiele z tych środków od lat. I rzeczywiście, w tej chwili w czasie lotu emitowana jest blisko połowa wartości CO2 generowanej w trakcie takiego samego lotu w 1990 roku.

Grupa Operacyjna Transportu Lotnicznego  (Air Transport Action Group, ATAG) to jedyne globalne stowarzyszenie non-profit, które reprezentuje wszystkie sektory branży transportu lotniczego. Grupa została założona w 1990 roku i ma swoją siedzibę w Genewie (Szwajcaria), a jej misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju lotnictwa z korzyścią dla globalnego społeczeństwa. Aby umożliwić dialog, Grupa łączy wszystkich członków branży lotniczej.

Dyrektor Wykonawczy Michael Gill wyjaśnia, że ATAG wspiera skoordynowane działania w kwestiach strategicznych, które wymagają zaangażowania różnych gałęzi przemysłu oraz ma swój wkład w dyskusję nt. polityki państwowej, mobilizuje przemysł lotniczy do przyjęcia wspólnej wizji, jak również przeprowadza badania w celu opracowania spójnych danych, prognoz i informacji (ogólnie dostępnych). ATAG organizuje również globalne wydarzenia, takie jak coroczny szczyt Global Sustainable Aviation Summit, aby zjednoczyć branżę lotniczą we wspólnej walce ze skutkami zmian klimatycznych.

Michael Gill został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego w 2013 r.. Jest Brytyjczykiem, mogącym pochwalić się pokaźnym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w różnych krajach europejskich. Pracował jako prawnik specjalizujący się w kwestiach lotniczych w ramach prywatnej kancelarii prawnej, a następnie jako Starszy Radca Prawny w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Transportu Lotniczego (IATA), gdzie wspierał portfel spraw zewnętrznych współpracując również z wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych - Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

„Globalne standardy ICAO mają kluczowe znaczenie dla prawdziwie globalnego przemysłu, takiego jak lotnictwo”, mówi Gill. „Dzięki umowom zawartym w ICAO, samolot może przemieszczać się w przestrzeni powietrznej kilku krajów mając pewność, że poradzi sobie z systemami nawigacji i komunikacji, zatankuje paliwo po drodze, jak również, że piloci znają oznakowania oraz praktyki w każdym miejscu ladowania.”

GE Aviation - spółka matka Avio Aero - jest członkiem ATAG. Członkami stowarzyszenia są także inne firmy. Co to dla nich oznacza?

„ATAG ma swoich członków na całym świecie: są to lotniska, linie lotnicze, producenci płatowców, podzespołów do silników i samolotów, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, izby handlowe, izby turystyczne, partnerzy handlowi oraz transport naziemny. Dzięki naszemu członkostwu mamy możliwość bycia częścią wyjątkowej grupy, w której wiodące światowe organizacje i firmy lotnicze współpracują ze sobą w celu poprawy zrównoważonej przyszłości transportu lotniczego. ”

Aby osiągnąć ten cel, lotnictwo musi pozostać światowym liderem w dziedzinie innowacji technologicznych. Najbardziej znaczące oszczędności emisji zostaną osiągnięte dzięki nowym zrównoważonym paliwom lotniczym.

Jakie są główne kroki, które ATAG podejmie w celu osiągnięcia celów w ciągu najbliższych 10 lat oraz w jaki sposób te cele mają się do kluczowych wyzwań do  zrównoważonego rozwoju w przemyśle lotniczym?

„W nadchodzących latach branża będzie kontynuowała pracę nad efektywnością paliwową, aby osiągnąć swój pierwszy cel w zakresie klimatu: 1,5% roczna poprawa efektywności paliwowej do 2020 r. Cel ten już osiągnęliśmy, gdyż średnia wartość poprawy wynosi 2,3%. Efektywność paliwowa będzie podlegać stałej poprawie dzięki wykorzystaniu środków obejmujących rozwój nowych technologii, ulepszone operacje i infrastrukturę. W perspektywie średnioterminowej przemysł będzie nadal dążył do osiągnięcia drugiego celu klimatycznego: wzrostu wartości neutralnej pod względem emisji CO2 od 2020 r. W tym celu przemysł lotniczy wezwał ICAO do wprowadzenia globalnego środka rynkowego: pierwszego na świecie globalnego mechanizmu węglowego dla każdego sektora przemysłowego. Od 2020 r. linie lotnicze na całym świecie zrekompensują swoje emisje CO2 w ramach systemu kompensacji znanego jako program kompensacji i redukcji emisji CO2 w lotnictwie międzynarodowym (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA). Przemysł lotniczy w dalszym ciągu wspiera wdrażanie program, CORSIA, na przykład poprzez budowanie potencjału i rzecznictwo w ICAO. ”

Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią podstawę twojej misji; czym są i jaką funkcję pełnią?

„W 2015 r. rządy świata, za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych, uzgodniły program działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030. Program ten obejmuje 17 nadrzędnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, w ramach który zostaną określone priorytety oraz podjęte działania w obszarach o kluczowym znaczeniu: ludzie, planeta, dobrobyt oraz pokój. Nie są to wyłącznie cele wyznaczone przez Narody Zjednoczone, ale także ramy do dostosywania działań we wszystkich częściach społeczeństwa. Sektor prywatny ma znaczący wpływ na liczbę zrealizowany celów, ale przecież będzie z nich także odnosił korzyści. Na wszystkich firmach i sektorach przemysłowych spoczywa obowiązek rozważenia nie tylko maksymalizacji zysku w strategii biznesowej. Globalny przemysł lotniczy jest dostosowany do programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Według przeprowadzonych analiz, globalny sektor transportu lotniczego odgrywa rolę we wspieraniu 15 z 17 Celów. Generując łączność pomiędzy państwami, lotnictwo pełni rolę kluczowego czynnika rozwoju gospodarczego i społecznego. Dzięki współpracy z rządami i instytucjami międzyrządowymi transport lotniczy działa na rzecz zwiększenia swojej i tak już ważnej roli w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju. ”

Podczas gdy emisje z podróży lotniczych rosną, liczba pasażerów linii lotniczych do 2037r. ma się podwoić. Niektórzy eksperci tymczasem uważają, że będziemy musieli ograniczyć liczbę lotów. A jaki jest twój pomysł na przyszłość lotnictwa?

„Długofalowym celem branży jest ograniczenie do 2050r. emisji CO2 o połowę jej wartości z roku 2005. Jest to ambitny cel w rozwijającym się sektorze, ale branża rozumie swoją odpowiedzialność za zmniejszenie zanieczyszczenia klimatu i wyraża chęć podjęcia tego wyzwania. Aby osiągnąć ten cel, lotnictwo musi pozostać światowym liderem w dziedzinie innowacji technologicznych. Najbardziej znaczące oszczędności emisji zostaną osiągnięte dzięki nowym zrównoważonym paliwom lotniczym. Niektóre organizacje badawczo-rozwojowe testują także nowe, przełomowe projekty samolotów, które mogą literalnie zmienić lotnictwo.”

Co sądzisz o rozwoju przyszłej mobilności powietrznej, zarówno elektrycznej, jak i hybrydowej, oraz o urządzeniach cyfrowych, które ją umożliwią?

„Samoloty elektryczne i hybrydowe obiecują bardziej ekologiczny sposób podróżowania. Oczekuje się, że w najbliższych dziesięcioleciach samoloty elektryczne będą mogły zastąpić regionalne samoloty o niewielkich rozmiarach, jednakże samoloty średnio- i dalekodystansowe (które generują około 80% emisji) będą jeszcze długo polegać na paliwach płynnych. Na szczęście przemysł ciężko pracował nad transformacją energetyczną tych paliw. Do 2011 r. nie istniała jeszcze żadna certyfikowana alternatywa dla tradycyjnych paliw kopalnych dla transportu lotniczego. Ale linie lotnicze mogą teraz korzystać z nowych źródeł energii: są to zrównoważone paliwa lotnicze (SAF). SAF może osiągnąć aż 80% mniej emisji dwutlenku węgla w porównaniu z paliwami kopalnymi. Od 2011,  z SAF korzysta już ponad 40 linii lotniczych. Linie lotnicze, lotniska, producenci, dostawcy i rządy coraz częściej starają się zrozumieć swoją rolę we wspieraniu komercjalizacji tych paliw. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami imponującego postępu, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę ostatnie pięć lat, co sprawia, że przyszłość wydaje się obiecująca.”

Na co zwracasz największą uwagę podczas podróży samolotem? Co poradziłbyś osobom, które dużo podróżują?

„Spakujcie tylko najpotrzebniejsze rzeczy, bo dzięki temu, będziecie mogli zrównoważyć emisję dwutlenku węgla z waszego lotu. Ale przede wszystkim cieszcie się cudem podróży lotniczych i tym, że możemy zmniejszyć odległości między ludźmi. Współpraca wszystkich ludzi może sprawić, że łączność będzie łatwiejsza i bardziej zrównoważona, dzięki czemu stworzymy taki “praktyczny pokład” dla przyszłości lotnictwa ekologicznego!”

 „Lotnictwo może pochwalić się jednym z najbardziej przejrzystych oraz najszerszych planów działania w dziedzinie klimatu w każdej globalnej branży” – komentuje Gill. Zaangażowanie w ten plan zostali wszyscy uczestnicy branży lotniczej i dzięki temu inwestują oni w bardziej ekologiczną przyszłość lotnictwa.

Dalsze informacje o zrównoważonym przemyśle lotniczym dostępne są na stronie www.enviro.aero andwww.aviationbenefits.org