Culture

Obchody Wydarzeń Tygodnia Równości

W pięciu wydarzeniach zorganizowanych we Włoszech, Grupy Partnerskie GE wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami mogły dzielić się spostrzeżeniami i opiniami na temat wzrostu różnorodności jako wartości kluczowej dla sukcesu.

Jul 2018

Czerwiec to ważny miesiąc dla globalnej społeczności LGBT + (grupy lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i innych, takich jak osoby aseksualne, interseksualne, lub nieokreślające swojej orientacji seksualnej itp.), Potocznie zwany „Miesiącem Równości”. Wprawdzie wydarzenia poświęcone temu ruchowi odbywają się przez całe lato, jednak czerwiec upamiętnia Zamieszki w Stonewall, które wybuchły latem 1969 w Greenwich Village w Nowym Jorku, po tym jak policja najechała (motywem była dyskryminacja) jeden z najpopularniejszych klubów gejowskich w mieście, wywołując protest klientów klubu.

Rok później w Nowym Jorku zorganizowano marsze z okazji rocznicy protestu; co dało początek corocznej tradycji. Coraz więcej miast na całym świecie organizuje swoje własne obchody i parady uliczne, aby uczcić kulturę gejów, lesbijek i trans. Ruch od lat prowadzi kampanię na rzecz akceptacji różnorodności seksualnej i zwraca uwagę na szereg kwestii związanych z prawami oraz niesprawiedliwością, jaka spotyka społeczność LGBT.

Przez całe lato w całych Włoszech odbywało się wiele Parad Równości, którym GE i Baker Huges GE (BHGE) udzieliły silnego wsparcia dzięki przywództwu GLBTA Affinity Network: w tym roku pracownicy różnych oddziałów oraz centrali we Włoszech wzięli udział w pięciu Paradach.

Dlaczego GE /BHGE uczestniczy w Paradzie Równości? Uczestnictwo w wydarzeniach Parady Równości potwierdza zaangażowanie GE i BHGE w politykę równych szans, włączenia społecznego oraz promowania różnorodności wszelkiego rodzaju, jak już podkreślono podczas „Włoskiego Tygodnia Różnorodności i Integracji”. Silna kultura różnorodności i otwartości ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu naszej firmy oraz sprzyja rozwojowi talentów i potencjału każdego z nas.

Dla GLBTA Network dialog ze społecznościami ma ogromne znaczenie, ponieważ buduje on reputację GE jako miejsca pracy, w którym pracownicy być sobą dzięki zaangażowaniu w wydarzenia takie jak Parada Równości. „Parada Równości w Turynie była dla mnie niesamowitym przeżyciem. Zawsze uczestniczę w tym wydarzeniu jako obywatel miasta, ale tym razem było ono wyjątkowe. Jestem dumna, że mogę pracować w firmie, która nadaje wartość takim wydarzeniom, promując udział GE i Avio Aero. To, że mogłam się przeżywać to wydarzenie wspólnie ze znajomymi z pracy, było wielkim doświadczeniem” - stwierdza Lucrezia Polito, pracownik Executive Assistance w Avio Aero. „Ważne jest dla mnie bycie sojusznikiem i mówienie głośno, aby zapewnić, że wszyscy ludzie mają te same prawa, a te osoby, które wciąż o nie walcze, nie czuły się osamotnione. Każdy z nas może zrobić coś, aby krok po kroku zmienić świat.”

Od czasu pierwszej Parady Równości, która miała miejsce blisko 50 lat temu, prawa LGBT znacznie się poprawiły na całym świecie, poprzez tworzenie przepisów antydyskryminacyjnych, dalszych równych szans oraz zmniejszenie uprzedzeń. W ciągu ostatnich 5 lat liczba państw kryminalizujących homoseksualizm spadła z 83 do 72. Od 2016 r. rząd włoski uznaje związki osób tej samej płci (takie jak konkubinat lub związek cywilny). Niemniej jednak uprzedzenia wciąż pozostają powszechne na całym świecie, gdzie coroczne - i rosnące - Parady Równości walczą o akceptację.

„Czułam się zaszczycona mogąc uczestniczyć w wydarzeniach takich jak Parada Równości w Sienie jako przedstawiciel BHGE i promotor kultury włączenia. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie to pozytywne i proaktywne podejście, gdzie tak wiele “różnorodnych” światów łączy wspólny cel promowania równych szans” - komentuje Mariateresa Barba - Edison Engineering Development Program Associate w BHGE.

„Różnorodność ma wielką moc”: w raporcie Deloitte na temat globalnych trendów w zakresie kapitału ludzkiego na 2017 r. czytam, że dwie trzecie z 10 000 ankietowanych liderów wskazuje różnorodność i włączenie jako czynniki „istotne” lub „bardzo istotne” dla biznesu. Ale różnorodność nie wystarczy, jeśli nie idzie w parze z włączeniem. Co rozumiemy przez włączenie społeczne? Chodzi o tworzenie wolności od niepokoju i zmartwień, dyskusję o nieuświadomionych uprzedzeniach, tak aby zgodne z prawdą informacje oraz ustanowienie kultury, w której ludzie są słuchani i rozumiani – stało się zwykłym elemetem codzienności.

„Zobaczyłem dziś ludzi, którzy wierzą w równość i że różnorodność jest wartością dodaną, a nie czymś, czego należy się obawiać” - mówi Pasquale Felago, główny menedżer ds. Produkcji, który także uczestniczył w Paradzie Równości jako przedstawiciel Avio Aero. „Zobaczyłem tą feerię kolorów… i chęć zaprzestania oglądania świata tylko w czerni lub bieli… ale w kolorach! Jeśli chcemy zaangażować ludzi, to my jako pierwsi musimy wziąć aktywny udział w tego typu wydarzeniach.  Odczuwam wielką chęć dzielenia się ze wszystkimi osobami pracującymi w GE (i nie tylko) tym, czym LGBT jest dla mnie: trzeba walczyć z ignoracją i można to zrobić tylko poprzez informowanie ludzi. GE jest jedną z największych korporacji na świecie i musi być gotowa na zaakceptowanie każdego przejawu różnorodności: dzięki temu biznes będzie mógł dalej się rozwijać.”

Tęczowa flaga ma już swoją kilkudziesięcioletnią historię, a pierwszy jej project stworzył Gilbert Baker w 1978 r. na potrzeby obchodów Święta Wolności Ruchu Gejowskiego w San Francisco. 8 początkowych kolorów – których liczbę zmniejszono do 6 w 1979 roku - wynika z ich znaczenia i reprezentuje różnorodność w społeczności GLBTA na całym świecie: różowy oznacza seksualność, czerwony - życie, pomarańczowy - uzdrowienie, żółty - słońce, zielony - naturę, turkusowy - sztukę, niebieski – harmonię, natomiast fiolet – duchowość. Bycie przykładem dla innych oraz szerzenie informacji to dwa najbardziej skuteczne podejścia do tworzenia i rozwijania kultury włączenia w pracy.

„Dowiedziałem się, że nawet w dzisiejszym czasach wielu młodych ludzi nie może swobodnie mówić o swojej seksualności; zdecydowałem się wziąć udział w paradzie, ponieważ dla mnie, jako sojusznika, jest to obowiązek, ale jestem tu także z ciekawości. Wspieram ruch GLBTA, ponieważ uważam, że nikt nie powinien być dyskryminowany ze względu na swoją orientację seksualną; identyczne podejście wyznaję w ruchu PDN (Grupa Osób z Niepełnosprawnością, red.) - mówi Giuseppe Schillaci, starszy dyrektor operacyjny w BHGE, który wierzy także w to, że świat biznesu ewoluuje bardzo szybko i w miarę jak kolejne wielkie korporacje deklarują swoje wsparcie dla włączenia społecznego, zmiany powoli obejmują każdego.

Zrozumienie roli sojuszników oraz zachęcenie ludzi do przejścia od zwykłej ciekawości do konkretnych działań to jeden z głównych priorytetów Grupy Affinity GLBTA. Umożliwienie przepływu informacji o sprawach LGBT + zwiększa liczbę sojuszników i pomaga przeciwstawić główne źródło dyskryminacji: ignorancję. W ciągu ostatnich lat skupiono się na ustaleniu minimalnej różnorodności w przedsiębiorstwach: cel ten ulega obecnie zmianie, gdyż wykorzystanie różnorodności może poprawić ogólne wyniki przedsiębiorstwa. Korelacja między różnorodnością a sukcesem nie jest bezpośrednia: wynika z sumy wszystkich czynników generowanych przez miejsce pracy promujące włączenie społeczne, takich jak zadowolenie pracowników, rekrutacja najlepszych talentów, ułatwianie wymiany poglądów oraz unikanie konfliktów.

„Nigdy wcześniej nie byłem na Paradzie Równości, dlatego też Parada w Barletta była dla mnie wielkim przeżyciem. Czułem się naprawdę szczęśliwy tworząc część tego barwnego tłumu bawiących się ludzi, którzy z całej siły płuc wykrzykiwali swoje prawa, aby reszta świata mogła je usłyszeć. Zdumiała mnie radosna atmosfera panująca podczas całego naszego marszu po ulicach w centrum miasta… Różnorodność ma wielką moc, a naszym obowiązkiem jest bronić jej przed uprzedzeniami i nieporozumieniami” – mówił  Alessandro Bandini - OMLP w Avio Aero, bezpośrednio po uczestnictwie w marszu.

Różnorodność i włączenie społeczne postrzegamy w GE i BHGE jako istotną część naszej produktywności, kreatywności, innowacyjności i przewagi konkurencyjnej. Włączenie ma zasadnicze znaczenie w swobodzie przepływu idei i pomysłów, zaś różnorodność jest niezbędnym czynnikiem  wspierającym wspaniałe pomysły