Aviation

Pohon, který obrana potřebuje

Riccardo Procacci, generální ředitel společnosti Avio Aero, hovoří ve Výboru pro obranu italské Poslanecké sněmovny. S krizí v civilním letectví a příležitostmi na vojenské frontě bude Itálie rozhodně muset investovat do leteckého sektoru, mimo jiné prostřednictvím NRRP.

Mar 2021

Národní plán obnovy a odolnosti (NRRP) by neměl zapomínat na letecký a kosmický průmysl, potýkající se s dopadem pandemie COVID-19 na leteckou dopravu a možnými dopady na národní dodavatelský řetězec, který je strategický z hlediska obranných a bezpečnostních programů. To je návrh, který Riccardo Procacci, generální ředitel společnosti Avio Aero, italské společnosti patřící k americké skupině GE Aviation, přednesl politikům, když hovořil před Výborem obrany Poslanecké sněmovny, kterému předsedal Gianluca Rizzo, v rámci vyšetřování plánování obranných systémů a vyhlídky na technologický výzkum, výrobu a funkční investice k uspokojení potřeb obranného sektoru.

Situace. 
„Bohužel”, poznamenal Procacci, „návrh italského národního plánu obnovy a odolnosti, který jsme si mohli přečíst v posledních měsících, nezahrnoval žádný konkrétní průmyslový zásah, který by usnadnil obnovu leteckého odvětví a upřednostnil jeho konkurenční postavení tváří v tvář novému inovačnímu impulsu vyvolanému ekologickým přechodem.” V těchto podmínkách varoval, „I kdyby se odvětví podařilo přežít, na konci pandemie by se ocitlo tváří v tvář asymetrické konkurenci těch zemí, které nejen umožnily přežití odvětví, ale také během krize zavedly aktivní investiční nástroje.”

„I kdyby se odvětví podařilo přežít, na konci pandemie by se ocitlo tváří v tvář asymetrické konkurenci těch zemí, které nejen umožnily přežití odvětví, ale také během krize zavedly aktivní investiční nástroje.”

Odpověď.  
Podle generálního ředitele společnosti Avio Aero se proto zdá „zásadní, aby vláda okamžitě vyhodnotila nejúčinnější způsob, jak tento nedostatek napravit, aby nedocházelo k penalizaci vnitrostátního průmyslu civilního letectví trvajícími nepříznivými dopady, a to jak z hlediska konkurence jiným evropským, tak globálních společností a pokud jde o budoucí schopnosti strategické obrany.“ V této poslední části zatím Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny vyjádřil své příznivé stanovisko k NRRP předloženému vládou, přičemž několik připomínek vyzvalo výkonnou moc, aby „zvýšila“ přínos sektoru, včetně zdravotnictví, zeleně a především inovací.

The Tempest photographed by Peter Nicholls for BAE, © Reuters.

Tempest
Kromě NRRP se pozornost zaměřuje na hlavní mezinárodní programy. Společnost Avio Aero se účastní projektu Tempest pro šestou generaci letadel prosazovaného Spojeným královstvím, kterého se účastní také Itálie a Švédsko. Program bude obsahovat „technologický obsah, který určí budoucí průmyslové schopnosti leteckého sektoru,” poznamenal Procacci. Výzvou tedy je „posílit italský domácí průmysl, aby hrál stejnou roli vedle britského průmyslu v odvětví pohonu“. V současné době, jak poznamenal, víceletý plánovací dokument obrany na tříleté období 2020–2022 určuje zdroje pro přípravnou fázi v rámci programu Eurofighter, což však „neposkytuje řešení pro pohon, u něhož je diskontinuita potřebná“ s ohledem na čtvrtou generaci. Podle Procacciho je proto „naléhavé, aby byla identifikována náprava“ se „zdroji určenými na technologickou vyspělost“, aby se předešlo tomu, že by je předstihla britská motorová společnost Rolls-Royce, která v této oblasti již pracuje.

Táhne dron.
Podobná řeč pro bezpilotní prostředky (bezpilotní prostředky). Během posledního desetiletí bylo Avio Aero schopno převzít roli systémového inženýra, a tedy koordinátora evropského inženýrského týmu, navrhujícího nový turbovrtulový motor s velmi vysokým technologickým obsahem a vyvinutý zcela v Evropě. Jedná se o motor Catalyst, první navržený od nuly v posledním půlstoletí pro civilní letectví, schopný „vynikajícího výkonu“ mezi úsporou paliva a provozním výkonem. Catalyst, který je v současné době v pokročilé fázi vývoje a je instalován na zkušebním letadle pro první letovou zkoušku, bude také k dispozici ve vojenské verzi pro aplikace od cvičných letadel až po drony pro letecký dozor a průzkum.

The GE's Catalyst engine inside the test cell during development testing.

Jedná se o motor Catalyst, první navržený od nuly v posledním půlstoletí pro civilní letectví, schopný vynikajícího výkonu mezi úsporou paliva a provozním výkonem

Zaměření na dodavatelský řetězec
Volba pro Eurodrone by se promítla do „průmyslových vedlejších produktů na podporu celého italského domácího dodavatelského řetězce“. Na italském poloostrově je také více než tisíc společností, které spolupracují se společností Avio Aero, což má za následek odhadovaný obrat 400 milionů EUR v roce 2019. „Abyste dosáhli inovací, potřebujete ekosystém“, uvedl Procacci a vyzdvihl vztahy společnosti s malými a středními podniky, výzkumnými centry a dalšími subjekty propojenými „ve ctnostné vzájemné závislosti“.

Strategické aktivity.  
Společnost Avio Aero „je na frontové linii od počátku pandemie COVID-19 a dává k dispozici veškeré své zdroje a kapacity, aby pomohla zajistit bezpečnost naší oblohy i nouzové lékařské lety.” Procacci dále uvedl, že „po vyhlášce ze dne 22. března 2020 jsme pokračovali v údržbě motorů vojenského loďstva v našem závodě v Brindisi.“ A co víc, „s velkým smyslem pro odpovědnost vůči komunitě se naši technici dobrovolně rozhodli pokračovat v nepřetržitém poskytování podpůrných aktivit, což také umožňovalo nouzové lety a leteckou přepravu lékařského vybavení.“

The original version of this article is by Formiche.net